Czy bankructwo ma jakieś dobre strony?

Listopad 9 2020 10:00AM

Bankructwo nie jest zjawiskiem, które kojarzone jest w sposób przyjemny. Najczęściej oznacza utratę dorobku i finansową zapaść. Warto jednak pamiętać, że przeprowadzenie postępowania upadłościowego może uchronić dłużnika przed jeszcze poważniejszymi problemami. Zatem z jakimi korzyściami może spotkać się dłużnik ogłaszając upadłość?

Zalety upadłości konsumenckiej zdecydowanie przeważają nad jej wadami. Jest ona szczególnie korzystna dla tych, którzy nie posiadają żadnych aktywów, a ich dochody są znikome. Ogłoszenie upadłości konsumenckiej nierozerwalnie wiąże się z utratą prawa do zarządu nad majątkiem i jego późniejszą likwidacją przez syndyka. Do tzw. masy upadłości zalicza się m.in. nieruchomości, cenne ruchomości, a także dochody z tytułu wykonywanej pracy. W momencie wydania postanowienia o ogłoszeniu upadłości dłużnik musi liczyć się z późniejszą utratą ww. składników majątkowych. Podobny skutek występuje w toku postępowania egzekucyjnego, które przecież nie wymaga od dłużnika większego wysiłku. Jednakże w przypadku upadłości konsumenckiej upadły może:

 • wnioskować o wyłączenie pewnych przedmiotów z masy upadłości;
 • w przypadku utraty nieruchomości faktycznie zamieszkiwanej ubiegać się o przeznaczenie środków na najem innego lokalu mieszkalnego na okres od roku do dwóch lat.

Kolejnym istotnym czynnikiem przemawiającym za upadłością konsumencka jest doprowadzenie do zawieszenia, a następnie umorzenia wszelakich postępowań egzekucyjnych. Skutek ten występuje już z chwilą wydania postanowienia przez sąd, czyli po około dwóch miesiącach od dnia złożenia wniosku. Dla wielu dłużników to właśnie komfort psychiczny jest tym, co skłania ich do podjęcia starań o oddłużenie w ramach upadłości. W rezultacie wszczęcia postępowania upadłościowego właściwego organy egzekucyjne mają obowiązek początkowo zawiesić swoje czynności, a następnie je umorzyć. Komornik nie może prowadzić postępowania, jeżeli dochodzi do ogłoszenia upadłości i wyznaczenia syndyka. Upadły uwalnia się również od windykatorów, ponieważ korespondencję przejmuje syndyk, a kontakt telefoniczny z wierzycielami zostaje ograniczony.

Tym co warto również wskazać w kontekście upadłości konsumenckiej jest możliwość uzyskania oddłużenia. Poprzez oddłużenie należy rozumieć umorzenie zobowiązań upadłego, które nie zostały zaspokojone na skutek likwidacji majątku upadłego, a także wykonania przez niego planu spłaty wierzycieli. Ustawodawca przewiduje możliwość ustalenia planu spłaty na okres do 3 lat lub od 3 do 7 lat. Płatności, które wynikają z planu spłaty nie mają jednak na celu „wydrenowania” z upadłego ostatnich środków do życia. Sąd bierze pod rozwagę koszty utrzymania upadłego, a także osób pozostających na jego utrzymaniu i jego możliwości zarobkowe (niekoniecznie zarobki). Plan spłaty wierzycieli nie polega również na spłacie całości zadłużenia. Pełni bardziej funkcję wychowawczą, aniżeli windykacyjną. Po wykonaniu planu spłaty upadły dochodzi do umorzenia wobec niego zobowiązań w pozostałej części.

Istnieje również możliwość automatycznego oddłużenia, bez konieczności wykonywania planu spłaty. Aby do tego doszło upadły powinien wykazywać trwała niezdolność do dokonywania jakichkolwiek spłat. Powodem takiego stanu rzeczy może być m.in. choroba, podeszły wiek lub brak jakiejkolwiek perspektywy zarobkowej w długim okresie czasu.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • 3 sposoby na efektowną dekorację pokoju dziecka

  Jak urządzić pokój dziecka? To pytanie, które spędza sen z powiek wielu rodzicom....

 • Jak chronić meble przed zarysowaniami?

  Zastanawiasz się co zrobić, by Twoje ulubione meble wyglądały jak nowe i nie...

 • Dezynfekcja w Warszawie zaczyna być standardem

  Czyste powietrze to element niezbędny do życia. Z tego faktu wszyscy doskonale...

 • Co musisz wiedzieć o wymianie dowodu rejestracyjnego?

  Dowód rejestracyjny to jeden z najważniejszych dokumentów, który kierowca powinien...

 • Opiekunka osób starszych – czy to praca dla Ciebie?

  Mnóstwo pań wyrusza za granicę, by wykorzystać swoje zdolności do pomagania...

 • Tłumaczenie umów

  Tłumaczenie umów ma ogromne znaczenie zarówno w świecie biznesu, jak i w sferze...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.