Dziedziczenie długów przez krewnych. Jak wygląda w praktyce?

Kwiecień 9 2019 02:00PM

Choć nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, dziedziczenie majątku po zmarłym krewnym czasami oznacza również dziedziczenie długu, jaki po nim pozostał. Zastanawiasz się, jak wyglądają zasady dziedziczenia i co zrobić, aby uniknąć przejmowania niespłaconych zobowiązań po członkach rodziny? Oto najważniejsze informacje.

Gdy w branży finansowej poruszany jest temat majątku, pojawiają się dwa kluczowe pojęcia: aktywa i pasywa. Do pierwszej grupy zaliczają się wszystkie materialne środki, które należą do danej osoby – np. gotówka, pieniądze na koncie bankowym, akcje, obligacje, a także ruchomości i nieruchomości. Jest jednak również druga strona medalu, a więc zobowiązania materialne spoczywające na tej osobie, w tym długi. To ważna informacja – zwłaszcza, gdy osoba zmarła jest z tobą spokrewniona. Jeśli jesteś uprawniony do dziedziczenia po niej, musisz wiedzieć, jakie prawa i obowiązki się z tym wiążą oraz jakich terminów powinieneś przestrzegać.

Kto jest uprawniony do dziedziczenia?

W posiadanie majątku po zmarłej osobie możesz wejść na dwa sposoby:

-przyjąć spadek zapisany ci w testamencie – jeśli osoba zmarła go pozostawiła, jej aktywa i pasywa mogą być przekazane wskazanemu spadkobiercy, bez względu na to, czy był z nią spokrewniony;

-odziedziczyć spadek z uwagi na pokrewieństwo z osobą zmarłą – tak dzieje się wówczas, gdy krewny nie pozostawił po sobie testamentu.

A kto konkretnie dziedziczy majątek na drodze ustawowej (a więc w związku z pokrewieństwem)? Kwestię tę reguluje precyzyjnie Kodeks cywilny. Zgodnie z jego zapisami:

-W pierwszej kolejności do dziedziczenia są uprawnione dzieci zmarłej osoby oraz jej współmałżonek. Majątek jest dzielony po równo – z zastrzeżeniem, że współmałżonek nie może otrzymać mniej niż 1/4.

-Jeśli dzieci nie dożyły momentu otwarcia spadku po rodzicu (czyli jego śmierci), przynależne im prawa majątkowe przechodzą na ich dzieci – czyli na wnuki spadkodawcy.

-Jeżeli zmarła osoba nie pozostawiła zstępnych (czyli dzieci / wnucząt), podział majątku następuje między jej małżonkiem a rodzicami – małżonek otrzymuje wówczas 1/2 spadku, a rodzice po 1/4.

-Jeżeli jedno lub dwoje rodziców spadkodawcy nie dożyło momentu podziału spadku – ich część przypada rodzeństwu zmarłej osoby, a w dalszej kolejności ich dzieciom / wnukom.

-W sytuacji, gdy osoba zmarła nie miała dzieci, rodzeństwa, a jej rodzice nie żyją – cały majątek przypada małżonkowi.

-Jeśli zmarły nie miał współmałżonka ani rodzeństwa, a jego rodzice nie żyją, do spadku uprawnieni są dziadkowie oraz ich zstępni.

-W ostateczności, jeśli nie ma żadnych spadkobierców, majątek zmarłej osoby dziedziczy gmina jej ostatniego miejsca zamieszkania albo Skarb Państwa[1].

Przyjąć spadek czy nie? Masz wybór

Zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem spadek można przyjąć albo odrzucić. Warto pamiętać, że:

-decyzję należy podjąć w ciągu 6 miesięcy od dnia śmierci spadkodawcy – np. na drodze oświadczenia notarialnego;

-nie jest możliwe przyjęcie samych aktywów, a odrzucenie pasywów – dziedziczenie długu jest więc obowiązkowe, jeśli zdecydujesz się przyjąć spadek, w którego skład wchodzą takie zobowiązania;

– jeśli nie przekażesz swojej decyzji w ciągu 6 miesięcy, zakłada się, że przyjmujesz spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

Co oznacza przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza? Tyle, że za wysokość długów pozostawionych przez zmarłą osobę odpowiadasz jedynie do wartości aktywów, które odziedziczyłeś. To bezpieczne rozwiązanie, dzięki któremu nawet, jeśli przyjmiesz spadek z długiem, nie musisz się obawiać poważnego, dodatkowego obciążenia finansowego.

Możesz również przyjąć spadek „na wprost” – a więc przejąć odpowiedzialność za pełną wysokość aktywów, jak i pasywów. To jednak może być dość ryzykowne rozwiązanie, zwłaszcza jeśli nie znasz na 100% stanu majątkowego zmarłego krewnego.

Dziedziczenie długu i co dalej?

Zdecydowałeś się na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, a w składzie majątku znajdują się również długi? Zapewne zastanawiasz się, co zrobić z tym dalej. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji – od tego:

-komu i ile zalegał zmarły krewny;

-czy i na jakim etapie była prowadzona wobec niego windykacja – czy prowadzono ją polubownie, czy też na drodze sądowej lub komorniczej.

Aby rozwiązać ten problem, zacznij od dokładnego ustalenia, komu i ile zalegał zmarły krewny. Jeśli masz już sądowe potwierdzenie lub akt notarialny potwierdzenie nabycia spadku, możesz złożyć wniosek do jednego z Biur Informacji Gospodarczej o raport na temat zobowiązań finansowych spadkodawcy.

Warto również przejrzeć korespondencję zmarłego w poszukiwaniu pism związanych z długami – może się pomiędzy nimi znaleźć też pismo od firmy windykacyjnej, takiej jak np. Ultimo. Wówczas dobrym rozwiązaniem jest skontaktowanie się z doradcą takiego podmiotu. Po przedstawieniu dokumentów potwierdzających nabycie praw spadkowych, również uzyskasz tam wszystkie niezbędne informacje.

Pamiętaj: długi odziedziczone po krewnym możesz spłacić od razu, np. spieniężając pozostawiony przez niego majątek. Możesz jednak również wypracować z wierzycielem lub działającą w jego imieniu firmą windykacyjną rozłożenie zadłużenia na dogodne raty. To korzystne rozwiązanie np. wówczas, gdy zmarły pozostawił po sobie mieszkanie, którego nie chcesz sprzedawać, by regulować długi.

Dziedziczenie długu to nie przymus, a wybór – przyjęcia spadku zawsze można odmówić. Jeśli jednak zdecydujesz się na jego przyjęcie, możesz wypracować dogodne dla siebie zasady uregulowania zobowiązań.

[1] Za: Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Art. 931-940, http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19640160093/U/D19640093Lj.pdf.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Różne rodzaje tektur dla różnych produktów – sprawdź nasze sugestie

  Opakowania tekturowe mogą być wykonane z tektury różnej grubości. Im więcej...

 • Zabezpiecz swój smartfon – jak wybrać etui i szkło ochronne?

  Obecnie chyba nikt z nas nie wyobraża sobie życia bez smartfona, nie dziwi więc...

 • Zacznij zarabiać sprzedając na Amazonie

  Amazon jako największa na świecie platforma sprzedażowa online oferuje niezwykłe...

 • Obiekt konferencyjny nad morzem

  Wyjazd nad Bałtyk kojarzy nam się przede wszystkim z letnim wypoczynkiem. Coraz...

 • Laptopy używane – 3 powody, dlaczego warto je wybrać

  Początkujący przedsiębiorcy mają zwykle określony budżet na start i starają...

 • Najważniejsze zmiany dla mikroprzedsiębiorstw w 2020 roku

  W Polsce przeważają mikroprzedsiębiorstwa. To właśnie one wytwarzają dużą...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.