Finasowanie zewnętrzne – dotacje z Urzędu pracy, LGD

Styczeń 2 2019 03:16PM

Dotacja na podjęcie działalności gospodarczej z Urzędu Pracy.

Planując założenie własnej działalności gospodarczej możemy wykorzystać dotacje z Urzędu Pracy, która jest bezzwrotna oraz jest przyznawana z góry, więc nie musimy wydać pieniędzy z własnego budżetu. Dotację z UP możemy otrzymać pod pewnymi warunkami:

-Osoba ubiegająca się o dotację musi być zarejestrowana od co najmniej 3 miesięcy jako bezrobotna;

-Bezrobotny nie może być studentem dziennym oraz nie otrzymał wcześniej bezzwrotnych dotacji;

-Nie może mieć na swoim koncie działalności gospodarczej oraz odmowy zatrudnienia w okresie 12 miesięcy od złożenia wniosku oraz nie może być karana za przestępstwa przeciwko obrotowi gospodarczemu.

Otrzymanie dotacji poprzedza złożenie stosownego wniosku, który jest zwykle rozpatrywany w ciągu 30 dni. Wysokość dotacji jest zależna od urzędu, zwykle nie przekraczają one 6-krotnego wynagrodzenia przeciętnego w sektorze przedsiębiorstw. Do wniosku nie jest obligatoryjny wkład własny, jednak zwiększa on szanse na przyznanie dotacji. Konieczność złożenia wraz wnioskiem biznesplanu jest zależna od wymagań konkretnego UP, jednak trzeba mieć na uwadze, że posiadanie biznesplanu zawsze zwiększa szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Lokalne Grupy Działania.

Celem działania Lokalnych Grup Działania jest aktywizacja mieszkańców danego rejonu przez m.in. rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim, w tym podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej, tworzenie inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych będących przedsiębiorstwami spożywczymi. Od lokalnych grup działania można uzyskać dofinansowanie na rozwój i zakładanie działalności gospodarczej na podstawie złożonego wniosku wraz z biznesplanem. Dofinansowanie może wynosić nawet 300 tys. zł

Warunki ubiegania się o dotację LGD:

-Mieszkańcy wsi i miast do 20 tys. mieszkańców objętych działaniem LGD;

-Dotacje na rozwój firm są przeznaczone dla firm, które mają siedzibę na terenie gminy objętej LGD oraz planowana inwestycja musi być na tym terenie i funkcjonują od co najmniej roku przez złożeniem wniosku;

-Utworzenie co najmniej jednego miejsca pracy;

-O środki na rozpoczęcie działalności mogą ubiegać się wszyscy mieszkańcy, pod warunkiem, że nie są ubezpieczeni w KRUS.

Dofinansowanie stanowiska pracy

Przedsiębiorcy mogą zwrócić się do PUP o dotację na wyposażenie lub doposażenie stanowiska pracy aż do 21 tys. zł. Jest to dotacja wypłacana jako refundacja już poniesionych kosztów. Należy złożyć do PUP wniosek wraz z  wymaganymi załącznikami m.in. podstawowe oświadczenia wymagane regulaminem, oświadczenia o uzyskanej pomocy publicznej, dokumenty księgowe, oświadczenia Poręczycieli, dokumenty potwierdzające wysokość planowanych wydatków, m.in. faktury pro forma, oferty.

Warunki dofinansowania:

-Brak zaległości w ZUS, wynagrodzeniach i podatkach;

-Prowadzenie działalności od co najmniej 6 miesięcy;

-Podmiot nie może być karany przeciwko obrotowo gospodarczemu ani znajdować siew trudnej sytuacji ekonomicznej.

 

Artykuł powstał przy współpracy z Biuro rachunkowe Jelcz-Laskowice

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • W czym może pomóc HeadHunter?

  Szukając idealnego pracownika do naszej firmy, bierzemy pod uwagę liczne aspekty...

 • Biuro musi być dobrze wyposażone

  Artykuły biurowe na pewno nie są tematem, który byłby dla nas chociażby w najmniejszym...

 • Drukarnia internetowa: dlaczego warto z niej skorzystać?

  Internet na dobre wkroczył do naszego życia. Towarzyszy nam dzisiaj na każdym...

 • Czy warto kupić podstawkę pod laptopa?

  Z laptopów na co dzień korzysta coraz więcej osób. Są mobilne, można korzystać...

 • Jak zarobić więcej na lokacie?

  Zaledwie 14% Polaków przeznacza swoje środki na inwestowanie w ryzykowne instrumenty...

 • Soki czy kompoty w pracy?

  Przyjęło się, że do obiadów w bardzo wielu domach podawany jest kompot. Wiadomo,...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.