Luki w płatnościach – jak zachować płynność finansową firmy?

Grudzień 20 2018 11:50AM

Luki w płatnościach prowadzące do utraty płynności finansowej to problem, z którym nierzadko mierzą się mniejsi przedsiębiorcy. Jakie narzędzia mogą okazać się pomocne w takiej sytuacji? Jak skutecznie radzić sobie z zatorami płatniczymi?

Jedną z częstych przyczyn problemów z płynnością finansową są kontrahenci, którzy nie regulują swoich zobowiązań w ustalonym terminie. W trudnej sytuacji mogą znaleźć się też przedsiębiorcy, którzy wystawiają faktury z dłuższym terminem płatności (np. czterdziestodniowym), a sami muszą uregulować faktury z dwutygodniowym lub krótszym terminem płatności. W przypadku mniejszych przedsiębiorstw każda luka w płatnościach odbija się negatywnie na kondycji finansowej. Piętrzące się zatory płatnicze mogą doprowadzić do sparaliżowania bieżącej działalności, a w skrajnych przypadkach – nawet do bankructwa.

Płynność finansowa w każdej sytuacji

Rozwiązaniem, z którego mogą skorzystać wszystkie firmy borykające się z lukami finansowymi i zatorami płatniczymi, może być faktoring, czyli zyskująca na popularności usługa finansowania faktur. Na czym polega to rozwiązanie? Faktoring należnościowy umożliwia faktorantowi, czyli przedsiębiorcy, który wystawił fakturę i oczekuje na jej spłatę, odsprzedanie jej faktorowi, czyli instytucji, która zajmuje się skupowaniem wierzytelności. Środki ze sprzedaży trafiają do przedsiębiorcy od razu w momencie sprzedaży faktury – wcześniej, niż wynika to z  terminu jej płatności. Takie rozwiązanie wyklucza ryzyko powstania zatorów płatniczych, które mogą być spowodowane nieterminowością kontrahenta, i pozwala przedsiębiorcy zachować płynność finansową. Obecnie na rynku funkcjonuje kilka form faktoringu – przedsiębiorca może wybrać rozwiązanie, które będzie dopasowane do charakteru prowadzonej przez niego działalności, a ponadto będzie odpowiadało jego obecnym potrzebom i możliwościom. Ze względu na to, która ze stron – faktorant czy faktor ‒ ponosi ryzyko, wyróżnia się dwie formy faktoringu należnościowego:

 • Faktoring pełny (bez regresu) – odkupując fakturę, faktorant przyjmuje na siebie ryzyko niewypłacalności kontrahenta. Ewentualny proces odzyskania należności i wszystkie związane z nim formalności i koszty przechodzą z przedsiębiorcy, który wystawił na fakturę, na instytucję, która ją odkupiła.
 • Faktoring niepełny (z regresem) – ryzyko niewypłacalności kontrahenta pozostaje po stronie przedsiębiorcy, który wystawił fakturę, ale faktorant, który odkupił wierzytelność, aktywnie angażuje się w egzekwowanie płatności. Usługi faktoringu świadczone są przez banki i inne wyspecjalizowane instytucje finansowe, które na drabinie płatności zajmują wyższą pozycję niż drobni przedsiębiorcy. Autorytet i wysoka skuteczność działania faktora zdecydowanie zwiększa szanse na skuteczne odzyskanie należności od kontrahenta.

Więcej informacji dotyczących rozwiązań, które umożliwiają zachowanie płynności finansowej, znajdziesz w tym poradniku: https://faktoria.pl/artykuly/19,10867/d,blog,jak-mozesz-zwi-kszyc-plynnosc-finansowa-swojej-firmy.

 

Artykuł sponsorowany.

 

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Milionowe inwestycje Grupy Azoty. Jesienią ruszy nowe centrum badawcze w Tarnowie

  Do końca tego roku nakłady inwestycyjne Grupy Azoty sięgną w sumie 1,6 mld zł...

 • Sync Trading TeleTrade Invest – opinie o bezpiecznym inwestowaniu

  Firma TeleTrade Europe udostępniła inwestorom zainteresowanym osiąganiem pasywnego...

 • Protekcjonizm hamuje rozwój m.in. firm transportowych i producentów żywności

  W ocenie OECD i Europejskiego Banku Centralnego narastający protekcjonizm to obecnie...

 • 10 mld zł na budowę dróg w 7 lat. Polski elektroniczny system poboru opłat jednym z najbardziej efektywnych w Europie

  Ponad 10 mld zł wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego zapewnił przez siedem...

 • UPC inwestuje w internet o gigabitowej prędkości. Wprowadzi go do oferty jesienią

  W ciągu kolejnych 4 lat liczba przesyłanych miesięcznie danych w regionie Europy...

 • Blisko 3,2 mld zł trafi w tym roku na inwestycje w Warszawie

  W tym roku Warszawa chce przeznaczyć na inwestycje ponad 3,2 mld zł. Część...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.