Assessment Center, czyli kompleksowe zarządzanie kapitałem ludzkim

Styczeń 31 2020 04:50PM

Najważniejszym zasobem każdej organizacji są zawsze ludzie. To właśnie jakość kapitału ludzkiego decyduje o tym, w jaki sposób wykorzystywane będą wszystkie inne zasoby i czy firma będzie się realnie rozwijała, czy w najlepszym razie może liczyć na stagnację.

To zawsze człowiek jest czynnikiem sprawczym, to od niego wychodzą wszelkie inicjatywy i to on musi je następnie wprowadzać w życie. Wszystko, co dzieje się w firmie, wywodzi się od ludzi i jest przez nich kreowane. Dlatego absolutnie kluczowym zagadnieniem jest dobieranie odpowiednich osób, właściwe ocenianie ich kompetencji oraz prawidłowe sterowanie ich rozwojem. Te trzy priorytety ma w swoich założeniach realizować podejście Assessment Center.

Centrum oceny

Assessment Center to wykorzystywane w szeroko rozumianym zarządzaniu kapitałem ludzkim podejście, którego głównym celem jest dokonanie oceny kompetencji osoby. Tą osobą może być kandydat do pracy, osoba już znajdująca się w firmie lub nawet ktoś na kierowniczym stanowisku, kto dla firmy jest niezbędny, a Assessment Center będzie pełnił rolę nie tyle oceniającą, ale doradczą, co i tak jest jednym z ważniejszych elementów tego podejścia.

Cechą definiującą Assessment Center powinna być przede wszystkim obiektywność, ponieważ w ten sposób możliwe jet uzyskanie prawdziwych informacji na temat (potencjalnego) pracownika, które potem mogą przełożyć się na zastosowanie skutecznej polityki kadrowej wobec niego. Budowanie obiektywizmu    Obiektywizm to wartość, która musi być wdrażana poprzez odpowiednie mechanizmy. W Assessment Center obiektywizm realizuje się poprzez:

 •  Różnorodność kryteriów oceny i mnogość czynników, które podlegają ocenie;
 •  Zróżnicowanie narzędzie dostarczających informacji;
 •  Wielokrotne ocenianie kompetencji w różnych podejściach;
 •  Mnogość asesorów eliminująca subiektywność oceny jednostki oceniającej.

Powyższe mechanizmy mają na celu wyeliminowanie z procesu oceny wszelkich czynników subiektywnych po stronie oceniającego oraz szczególnych preferencji, jakie mogłyby się pojawić u oceniającego w stosunku do określonych metod sprawdzania jego kompetencji.

Obszary oceny

Assessment Center opiera się o szereg obszarów oceny, które łącznie pozwalają na uzyskanie kompletnego obrazu. Konkretne testy badające kompetencje pracownika mogą się pojawiać w teście lub być pomijane w zależności od charakterystyki pracy na danym stanowisku pracy oraz oczekiwań pracodawcy. Zazwyczaj prowadzi się ocenę na wszystkich polach badawczych, przy czym intensywność i dokładność oceny w każdym z nich może być bardzo różna.

Zazwyczaj wyróżnia się:

 •  Zadania indywidualne – ocenia zdolność badanej osoby do pozyskiwania informacji, ich przetwarzania i prezentowania; może także stawiać osobę w pozycji władzy i badać jej kompetencje z tym związane;
 •  Zadania grupowe – analizuje zachowanie osoby w grupie równych uczestników i z podziałem na konkretne role, rozpoznaje umiejętność współdziałania w grupie i wykorzystania jej do zrealizowania celu;
 •  Zadania kompetencyjne – odnoszą się do umiejętności specjalistycznych wymaganych na danym stanowisku pracy i/lub skupiają się na tak zwanych kompetencjach miękkich pracownika;
 •  Zadania psychologiczne – obejmują klasyczne testy na inteligencję i różne testy osobowości;
 •  Wywiady behawioralne – analizują zachowania i reakcje pracownika na drodze do realizowania celów.

Przeprowadzenie powyższych ocen pozwala na uzyskanie profilu pracownika, który z kolei odpowiada na pytanie, czy dana osoba będzie pasowała do danego stanowiska pracy. Na tej podstawie można także budować ścieżki kariery oraz oferować kursy i szkolenia.

Więcej na topagencjahr.pl

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Płatności odroczone będą zyskiwać na popularności

  Pandemia koronawirusa spowodowała znaczny wzrost obrotów w sklepach internetowych,...

 • Giełdowy debiut Allegro może być największym w historii

  Grupa Allegro, gigant polskiego e-commerce, ogłosiła zamiar przeprowadzenia pierwszej...

 • Jak wybrać biznesowy zegarek damski?

  Spotkania biznesowe to miejsce, gdzie liczą się nie tylko twoje kompetencje, wiedza,...

 • Narzędzia warsztatowe

  Warsztat zarówno domowego, jak i   profesjonalnego majsterkowicza to miejsce, w...

 • Ile kosztuje pozycjonowanie strony internetowej?

  Założenie witryny czy uruchomienie sklepu internetowego to dopiero początek wydatków....

 • Wywóz chemikaliów i wyzwania z tym związane

  Po pierwsze, ważne jest rozróżnienie pomiędzy chemikaliami, które są uważane...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.