Jak chronić pomysły wypracowywane w firmie?

Marzec 3 2015 03:55PM

Ochrona patentowa, umowa o zakazie konkurencji, odpowiednio skonstruowany regulamin organizacyjny – to kilka sposobów na to, aby cenne pomysły firmowe nie przedostały się do niepowołanych osób.

prawo

Czasami praca nad jakimś pomysłem w firmie zajmuje wiele żmudnych godzin spędzonych na jego udoskonalaniu, testowaniu. Wystarczy jednak nieuczciwa konkurencja czy nielojalny pracownik, aby efekt końcowy trafił w niepowołane ręce. Jak się w takim razie zabezpieczyć na taką okoliczność? Z pewnością warto pokusić się o doradztwo prawne – specjaliści w tym zakresie podpowiedzą kilka rozwiązań.

Skuteczni przedsiębiorcy

Skutecznym sposobem ochrony nowoczesnych rozwiązań, nowinek technologicznych, znaków towarowych, wzorów towarowych czy użytkowych może być rejestracja tych pomysłów i wynalazków w Urzędzie Patentowym. Trzeba tylko spełnić wymogi, które kryją się za definicjami wszystkich tych produktów. W tej kwestii można również postarać się o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2014-2020. Dotyczy to projektów badawczo-rozwojowych (B+R) i innowacji. Na ten cel przewidziano prawie 10 mld euro w Programie Inteligentny Rozwój i Regionalnych Programach Operacyjnych (źródło: http://www.poig.gov.pl/2014_2020/Strony/Prognoza_na_lata_2014_2020_pogoda_dla_innowacji_12092014.aspx).

Lojalność pracownika

Gdy zależy nam na zachowaniu wypracowanych pomysłów, do wyboru mamy też kilka innych rozwiązań. W regulaminie pracy można zastrzec kwestie takie jak np. zakaz wykonywania działalności konkurencyjnej czy korzystania ze sprzętu firmowego do innych czynności niż służbowe. Konsekwencją naruszenia tych zapisów będzie z kolei dyscyplinarne zwolnienie z pracy. Postanowienia te muszą być tylko spójne z Kodeksem Pracy.

Pracodawca może również w cenne dla firmy informacje czy inicjatywy wtajemniczyć jedynie zaufaną grupę pracowników.

W interesie pracodawcy leży też podpisanie umowy o zakazie konkurencji – tzw. lojalki. Od jej treści będzie zależeć, w jaki sposób zabezpieczy się on przed ewentualnym wypływem informacji związanych z firmowymi pomysłami – także po zakończeniu już współpracy między zatrudnionym a zatrudniającym. Warto wiedzieć, że w tym przypadku nie wystarczy samo oświadczenie pracownika lub korespondencja e-mailowa na ten temat. Powinna zostać zawarta pisemna umowa (pod rygorem nieważności!), która jest potwierdzeniem tego, że obie strony zgadzają się na zawarte w tej kwestii porozumienie. Nie można także zapomnieć o tym, aby w umowie wskazać konkretny termin jej obowiązywania, gdyż inaczej będzie nieważna. Z kolei wpisanie zbyt długiego okresu zakazu może okazać się sprzeczne z zasadami współżycia społecznego (art. 5 k.c. i 3531 k.c.), co doprowadzi do sytuacji, że ostatecznie nieważna będzie cała umowa (art. 58 §3 k.c.).

Prawo autora

Skoro mowa o różnych sposobach chroniących pracodawcę, to pewną gwarancję dają też prawo autorskie i prawa pokrewne. Chronią one bowiem własność intelektualną, czyli wszystko, co powstało w drodze intelektualnego procesu, a następnie zostało ujęte w postaci materialnej (projekt, rysunek, szkic, przedmiot itp.). Najczęściej dotyczy to dziedzin artystycznych, naukowych i przemysłowych. Twórcą w rozumieniu prawa autorskiego jest osoba fizyczna, a ochronie podlega zarówno ona (w zakresie praw autorskich), jak i jej utwór (np. plastyczny, architektoniczno-urbanistyczny, program komputerowy, wzornictwo przemysłowe), czyli to, co stworzyła. W jaki sposób jeszcze zabezpieczyć firmowe pomysły, można dowiedzieć się ze strony adwokatfhfwarszawa.pl.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Protekcjonizm hamuje rozwój m.in. firm transportowych i producentów żywności

  W ocenie OECD i Europejskiego Banku Centralnego narastający protekcjonizm to obecnie...

 • 10 mld zł na budowę dróg w 7 lat. Polski elektroniczny system poboru opłat jednym z najbardziej efektywnych w Europie

  Ponad 10 mld zł wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego zapewnił przez siedem...

 • UPC inwestuje w internet o gigabitowej prędkości. Wprowadzi go do oferty jesienią

  W ciągu kolejnych 4 lat liczba przesyłanych miesięcznie danych w regionie Europy...

 • Blisko 3,2 mld zł trafi w tym roku na inwestycje w Warszawie

  W tym roku Warszawa chce przeznaczyć na inwestycje ponad 3,2 mld zł. Część...

 • Skup złomu złota

  Biżuteria często traci swój urok. To rzecz nabyta, która z wiekiem podoba się...

 • Popularne stały się inwestycje w dzieła sztuki, alkohole czy zabytkowe auta

  Inwestycje w sztukę, wino, zabytkowe auta czy numizmaty – tego typu alternatywne...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.