Okresowe szkolenia BHP dla pracowników

Październik 30 2019 10:32AM

Jednym z obowiązków pracodawcy w kwestii zapewnienia pracownikom bezpiecznych warunków pracy jest wysłanie ich na okresowy kurs BHP (więcej informacji na ten temat można znaleźć w dziale dziesiątym kodeksu pracy). Jest kilka rodzajów szkoleń okresowych:

-szkolenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracodawców i innych osób, które zarządzają zespołami. Takie szkolenie przeprowadza się nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze należy odbyć do 6 miesięcy od chwili podjęcia pracy na danym stanowisku. Mają formę kursu, szkolenia, lub seminarium online.

-szkolenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników, którzy są zatrudnieni na stanowiskach robotniczych. Mają formę instruktażu przeprowadzanego – w zależności od stopnia zagrożenia na danym stanowisku – nie rzadziej niż raz do roku lub raz na 3 lata. 

-szkolenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób podejmujących zawody techniczne i inżynieryjne. Przeprowadza się je także w formie kursu, seminarium lub kursu online nie rzadziej niż raz na 5 lat, a pierwsze takie szkolenie należy odbyć do roku od chwili podjęcia pracy

-szkolenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników służby BHP (kurs, szkolenie, seminarium, do 12 miesięcy od zatrudnienia)

-szkolenie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla pracowników administracyjno biurowych – również w formie kursu, szkolenia online lub seminarium, nie rzadziej niż raz na 6 lat. Pierwsze szkolenie okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych powinno odbyć się do roku od momentu podjęcia pracy.

Kto jest zwolniony ze szkoleń okresowych? Przede wszystkim chodzi o osobę, która zajmowała to samo stanowisko, ale u innego pracodawcy i ma zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego BHP. Innym przypadkiem jest sytuacja, gdy dana osoba odbyła inne szkolenie okresowe bezpieczeństwa i higieny pracy dla osoby zatrudnionej na innym stanowisku, jeśli program tego stanowiska pokrywa się tematycznie z programem szkolenia okresowego wymaganym na stanowisku pracy na które ta osoba będzie się zatrudniać.

Warto zaznaczyć, że okresowe szkolenie BHP jest zakończone egzaminem, o czym nie każdy zdaje sobie sprawy. Pozytywne zdanie egzaminu uprawnia do dalszego wykonywania zawodu – egzaminator wystawia zaświadczenie o pozytywnym zakończeniu szkolenia, a odpis trafia do akt osobowych pracownika. Niezdanie egzaminu w skrajnych przypadkach może skończyć się nawet rozwiązaniem umowy z pracodawcą.

Artykuł przygotowany we współpracy z firmą realizującą okresowe szkolenia BHP – https://controlbhp.pl/

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Laptopy używane – 3 powody, dlaczego warto je wybrać

  Początkujący przedsiębiorcy mają zwykle określony budżet na start i starają...

 • Najważniejsze zmiany dla mikroprzedsiębiorstw w 2020 roku

  W Polsce przeważają mikroprzedsiębiorstwa. To właśnie one wytwarzają dużą...

 • Co można przechowywać w chmurze?

  Różnorodność plików i danych, jakie można przechowywać w chmurze jest niesłychanie...

 • Czym są karty charakterystyki?

  W łańcuchu dostaw między producentem lub dostawcą a konsumentem niezwykle ważnym...

 • Jak uratować zalany telefon?

  Wypadki chodzą po ludziach. Po urządzeniach też. Niektórzy mają wyjątkowego...

 • Najlepsze komedie na Netflix

  Czeka Cię leniwy wieczór? Chcesz nadrobić zaległości filmowe? Oglądanie filmów...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.