Zawarcie umowy przez telefon – kiedy jest skuteczne?

Styczeń 22 2021 10:49AM

Przy zakupie różnego rodzaju towarów i usług, klienci coraz częściej decydują się na zawarcie umowy przez telefon. Zwykle ta metoda jest praktykowana przede wszystkim w bankowości, branży ubezpieczeń i telefonii komórkowej – ale nie tylko. To wygodna (i w dobie pandemii bezpieczna) opcja, która znacznie skraca czas dokonania zakupu. Dzięki możliwości zawarcia umowy przez telefon, nie trzeba jechać do punktu sprzedaży czy stać w długich kolejkach w oczekiwaniu na rozmowę ze sprzedawcą.

Umowa na odległość – czym jest?

Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DzU 2014, poz.827 ), art. 2: umowa zawierana na odległość to taka, która „zawarta jest z konsumentem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość bez jednoczesnej fizycznej obecności obu stron”. Do jej zawarcia (np. przez telefon) wykorzystuje się wyłącznie jeden bądź więcej środków porozumiewania się na odległość.

Zawarcie umowy przez telefon – co jest konieczne?

Przykładem umowy zawartej na odległość, jest umowa przez telefon. Należy jednak pamiętać, że sama telefoniczna zgoda konsumenta nie wystarczy, by taka umowa była wiążąca. W praktyce, informacje uzyskane w trakcie rozmowy ze sprzedawcą, należy potraktować wyłącznie jako ofertę, z której można, ale nie trzeba korzystać. Aby można było uznać umowę za zawartą, konieczne jest m.in. uzyskanie zgody konsumenta na tzw. trwałym nośniku. Co ciekawe, pojęcie to nie jest nowe – w krajach UE znane jest już od 2004 roku.

Czym jest trwały nośnik?

Trwały nośnik to przede wszystkim ochrona interesów zarówno konsumenta, jak i przedsiębiorcy, ponieważ dzięki niemu obie strony zyskują dowód potwierdzający treść umowy.

W praktyce, konsument zanim wyrazi oświadczenie woli, może zapoznać się z warunkami umowy, by zyskać pewność co do tego, że są one zgodne z informacjami uzyskanymi w trakcie rozmowy telefonicznej.

Czym jest wiec trwały nośnik? To materiał bądź narzędzie, które umożliwia stronom umowy (a więc konsumentowi i przedsiębiorcy) przechowywanie skierowanych do nich informacji, w taki sposób, by:

 1. dostęp do nich był bezproblemowy dla każdej strony;
 2. istniała możliwość odtworzenia informacji w niezmienionej postaci (jest to tzw. integralność treści).

W skrócie więc: jest to taka forma zapisu, która umożliwia w dowolnym momencie odtworzenie niezbędnych informacji w oryginalnej postaci, np. w wiadomości e-mail, na papierze lub w formie dokumentów podpisanych elektronicznie (można je szybko zweryfikować pod kątem integralności). Taką możliwość daje choćby platforma Autenti (https://autenti.com/platforma-autenti/) – wszystkie dokumenty podpisane przy jej użyciu spełniają wymogi trwałego nośnika.

Kiedy umowa zawarta przez telefon będzie obowiązywać?

Należy pamiętać, że zawarcie umowy przez telefon nie sprowadza się wyłącznie do zapisania jej na trwałym nośniku. Przede wszystkim, po wyrażeniu przez konsumenta zgody na zawarcie umowy na odległość, przedsiębiorca musi wysłać mu jej treść na trwałym nośniku (np. w postaci wiadomości e-mail). Gdy druga strona się z nią zapozna i odeśle oświadczenie woli (także na trwałym nośniku), można będzie uznać, że umowa została zawarta. Ostatnim krokiem, jaki musi zrobić przedsiębiorca, jest wysłanie do konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.

Jakie obowiązki rodzi zawarcie umowy z konsumentem przez telefon?

Najpóźniej z chwilą wyrażenia woli przez konsumenta, przedsiębiorca musi dopełnić obowiązków informacyjnych. Dotyczą one m.in. nazwy i siedziby firmy, właściwości przedmiotu świadczenia, ceny i wynagrodzenia, a także prawa odstąpienia od umowy.

Informacji, które przedsiębiorca musi przekazać konsumentowi jest wiele. Należy jednak pamiętać, że muszą być mu one przekazane na wspomnianym już trwałym nośniku jeszcze przed zawarciem umowy. Jeśli natomiast umowa jest zawierana z inicjatywy konsumenta z użyciem środka porozumiewania się na odległość, który nie daje takiej możliwości – wówczas przedsiębiorca jest zobowiązany do ich przekazania natychmiast po zawarciu umowy.

Odstąpienie od umowy zawartej przez telefon z przedsiębiorcą

W przypadku umowy zawartej przez telefon (a więc na odległość) konsument ma 14 dni na odstąpienie od niej bez konieczności podawania przyczyny. Od którego momentu liczy się ten czas?

 • Jeśli przedsiębiorca wydaje przedmiot umowy i zobowiązuje się do przeniesienia jej własności – czas na odstąpienie od umowy liczy się od chwili objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub inną, wskazaną przez niego osobę trzecią. Termin ten zaczyna się więc liczyć w momencie odbioru zamówionego towaru.
 • Jeśli umowa obejmuje kilka przedmiotów zakupu, które będą dostarczane do konsumenta osobno, w kilku partiach bądź w częściach – czas na odstąpienie umowy liczy się od otrzymania ostatniej części.
 • Jeśli w umowie jest mowa o regularnym (a więc powtarzającym się) dostarczaniu określonej rzeczy przez oznaczony czas (np. prenumeraty magazynu) – w takim przypadku czas na odstąpienie od niej zaczyna liczyć się od objęcia w posiadanie pierwszej rzeczy.
 • Dla umów zlecenia i innych – czas na odstąpienie liczy się od dnia zawarcia umowy.

 

Artykuł sponsorowany.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Produkcja żywności a higiena

  Zakłady produkujące żywność to miejsca, które muszą zadośćuczynić wielu...

 • Fachowa pomoc na dzisiaj, czyli jak umówić fachowca przez Internet?

  Usterka.pl to serwis świadczący usługi specjalistyczne dla klientów z całej...

 • Porządne części zamienne do silników

  W przypadku silników marek Perkins oraz CAT nie warto stosować niskiej jakości...

 • Na tym lepiej nie oszczędzaj. Cztery rzeczy, którym warto poświęcić odrobinę więcej uwagi

  Na pewnych rzeczach po prostu nie warto oszczędzać. Niekiedy inwestycje wiążą...

 • Czy mogę kupić biały certyfikat? Jak to zrobić?

  W obecnym czasie uzyskanie jak największej efektywności energetycznej jest głównym...

 • W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo żywności na etapie produkcji

  W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej zwracają uwagę nie tylko na to co...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.