Rozwój pracowników to pożyteczna konieczność

Grudzień 22 2015 12:52PM

Stawianie na rozwój personelu to opłacalna inwestycja zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Liczy się jednak także to, w jaki sposób są dobierane programy szkoleniowe w firmach.

rozwoj-pracownikow

Podnoszenie kwalifikacji pracowników ma podwójne znaczenie. Z jednej strony firmy muszą wysyłać pracowników na kursy zawodowe i doszkalające, by mogli oni wykonywać powierzone im zadania. Z drugiej zaś zapewnienie możliwości rozwoju to narzędzie motywacyjne, które razem z benefitami i dodatkami pozapłacowymi zwiększa atrakcyjność stanowiska. Zyskują na tym wszyscy: przedsiębiorcy, bo w firmie będzie pracować wykwalifikowana kadra, i pracownicy, którzy zwiększają swoją wiedzę oraz szanse na rynku pracy.

Wyszkolić i zatrzymać najlepszych

Pracodawcy w Polsce coraz bardziej zdają sobie sprawę, że inwestowanie w rozwój personelu to ważny aspekt zarządzania, który wymaga większej uwagi. Zgodnie z danymi „Bilansu Kapitału Ludzkiego” w 2013 roku 1,4 mln polskich firm podnosiło kompetencje pracowników. Przede wszystkim robiły to duże i średnie organizacje – 90 proc. spośród badanych przedsiębiorstw. Odsetek w przypadku małych firm wyniósł już 80 proc., a tylko 70 proc. mikrofirm inwestowało w rozwój. Tego typu formy wsparcia personelu są popularne w większych przedsiębiorstwach, które dysponują większym budżetem na sprawy pracownicze.

Na szkolenia i kursy oddelegowują swoich pracowników firmy z branż, w których występuje zjawisko niedoboru talentów. Pracodawcy nie mogąc znaleźć kandydatów o konkretnych umiejętnościach sami szkolą dla siebie specjalistów. Jak donosi agencja doradztwa personalnego Advisory Group TEST Human Resources w branżach, w których brakuje pracowników o specjalistycznych umiejętnościach rozwój personelu spełnia jeszcze jedną funkcję. Widać to na przykładzie firm informatycznych, które poszukują pracowników o wąskich specjalizacjach. Według różnych danych w Polsce brakuje około 50 tys. specjalistów IT. W takich organizacjach bardziej inwestuje się w działy HR. Dbanie o rozwój już zatrudnionych pracowników z branży informatycznej pozwala zwiększyć ich przywiązanie do pracodawcy i zatrzymać w szeregach firmy. Brak możliwości rozwoju jest wymieniany przez pracowników (zwłaszcza z pokolenia Y) jako jeden z czynników zachęcających do zmiany zatrudnienia.

Każdy potrzebuje wiedzy

Podnoszenie kompetencji pracowników jest opłacalną inwestycją na równi z zakupem nowoczesnego wyposażenia czy technologii. Dobrze wyszkolona kadra to większa innowacyjność, wydajniejsza i bardziej efektywna praca oraz lepsza jakość usług i produktów. Przedsiębiorcy jednak bardziej skupiają się na diagnozie czynników zewnętrznych, takich jak perspektywy rozwoju rynku czy bieżąca koniunktura. Tymczasem zgodnie z raportem „Bariery wzrostu” przeprowadzonym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości to wewnętrzne czynniki hamują wzrost polskich firm. W badaniu zidentyfikowano symptomy barier rozwojowych, a na ich czele znalazło się nieodpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi. 26,9 proc. przebadanych firm wskazuje na brak odpowiednio przygotowanej kadry menedżerskiej. W związku tym ważne są nie tylko szkolenia zawodowe i specjalistyczne dla pracowników uczestniczących w produkcji, lecz także dla kadry zarządzającej. Menedżerowie również potrzebują szkoleń HR, by zarządzać personelem na wysokim poziomie. Jak wynika z badania PARP niekompetencja kadry menedżerskiej jest dosyć częstym i poważnym problemem.

Szkolenia dobrze dopasowane

Organizowanie szkoleń, wysyłanie pracowników na kursy zawodowe i warsztaty to ważny aspekt strategii personalnej, ale przedsiębiorstwa nie mogą przekładać ilości nad jakość. W firmach, w których istnieje budżet szkoleniowy zdarza się, że pracownicy uczestniczą w zajęciach nie dających im żadnej przydatnej w pracy wiedzy. Dla pracownika puste szkolenia to tylko zmarnowany czas, a dla przedsiębiorcy stracone pieniądze. Bardzo ważne jest właściwe rozpoznanie potrzeb szkoleniowych w firmie, które pozwala dobrać szkolenia indywidualnie dla każdego pracownika. Służą do tego konkretne narzędzia HR, takie jak audyt personalny.

Audyt personalny to sprawdzona metoda oceny kompetencji oraz potencjału zawodowego pracowników w kontekście planów i potrzeb firmy. Pozwala na określenie optymalnej ścieżki rozwoju pracowników poprzez dobór obszarów i metod kształcenia (coaching, mentoring, szkolenia, studia menedżerskie, kursy specjalistyczne, samorozwój etc.) – czytamy na stronie firmy konsultingowej Advisory Group TEST Human Resources.

Zapewnienie możliwości rozwoju pracownikom to nowy trend w zarządzaniu personelem, który wynika z uwarunkowań rynkowych oraz wymagań samych pracowników. Podnoszenie kwalifikacji personelu wymaga jednak przemyślanego działania. Szkolenie, z którego podwładny nie wynosi żadnej pożytecznej wiedzy, ani nowych umiejętności nie stanowi dla niego żadnej wartości. Pracownik może mieć poczucie, że został zlekceważony i nie zaliczy takich zajęć do narzędzi rozwojowych. To natomiast sprawi, że zacznie się on rozglądać za pracodawcą, który zapewni mu bardziej dobrane szkolenia.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Słabnie koniunktura na europejskich rynkach nieruchomości. Wyjątkiem jest Polska

  Aktywność zagranicznych inwestorów na polskim rynku nieruchomości wciąż rośnie....

 • Rynek biurowy wciąż rośnie. Napędza go rozwój centrów usług wspólnych

  Polska jest jedną z najbardziej atrakcyjnych lokalizacji dla centrów usług wspólnych,...

 • Na popularności zyskuje budownictwo modułowe

  Budownictwo modułowe nie jest już symbolem architektury tymczasowej. Tą metodą...

 • Jak wygląda kontener mieszkalny?

  Czy mieszkanie w kontenerze może być wygodne? Okazuje się, że współczesne kontenery...

 • Dlaczego warto inwestować w nieruchomości w Portugalii?

  Co roku odpoczywasz w słonecznej Portugalii? Zamiast rezerwować pokoje w hotelach,...

 • Prawie 90 proc. Polaków zdecydowałoby się na budowę energooszczędnego domu

  Polacy są świadomi korzyści płynących z zastosowania rozwiązań energooszczędnych...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.