Jakie zezwolenia wewnętrzne w fabryce, na wózki jezdniowe muszą posiadać osoby obsługujące je?

Lipiec 22 2016 12:51PM

Bez wózków jezdniowych nie  jest w stanie funkcjonować branża przemysłowa czy transportowa. Jednak mało kto wie czym dokładnie są wózki jezdniowe oraz jak zdobyć uprawnienia do prowadzenia ich.

szkoleniacentrum-wozek-widlowy

Mianem wózków jezdniowych określamy te urządzenia, których zadanie polega na przewożeniu materiałów, dla których charakterystyczna jest znaczna masa. Pozwala to na sprawniejsze funkcjonowanie tych firm, w których podstawą działalności jest zarówno transport, jak i magazynowanie. Oczywiście, w potocznym języku wózki jezdniowe mogą być też nazywane inaczej, często możemy więc usłyszeć o wózkach widłowych, widlakach, rakach oraz sztaplarkach. Nawiązanie do wideł nie jest zresztą dziełem przypadku, jest to bowiem najpopularniejszy rodzaj osprzętu znajdujący zastosowanie w tych urządzeniach. Oczywiście, nie jest on jedyny i już choćby dlatego za najbardziej właściwe uważa się stosowanie nazwy wózki jezdniowe. Oddaje ona charakter wszystkich urządzeń tego typu akcentując zachodzące pomiędzy nimi różnice.Wózki jezdniowe zaliczamy do grupy urządzeń transportu bliskiego (UTB) znajdujących zastosowanie niemal w każdej gałęzi przemysłu. Z powodzeniem możemy spotkać je w magazynach i halach produkcyjnych, chętnie wykorzystuje je jednak również branża handlowa. Same wózki jezdniowe są rozwiązaniami o dużym stopniu zróżnicowania. Mamy więc do czynienia zarówno z rozwiązaniami prostymi takimi, jak choćby wózki unoszone ręcznie, jak i ze skomplikowanymi czołowo-bocznymi wózkami systemowymi przeznaczonymi do pracy w wąskich korytarzach tych magazynów, w których prowadzone jest wysokie składowanie. Rozwiązania tego typu są zróżnicowane, nie mają przy tym wyłącznie jednego poziomu skomplikowania. W rezultacie, nabycie na nie uprawnień nie zawsze odbywa się w ten sam sposób.

Jakie uprawnienia należy posiadać, aby korzystać z wózków jezdnych?

Istnieją co najmniej cztery drogie prowadzące do uzyskania prawa do poruszania się z wykorzystaniem wózków jezdnych. Możemy zatem uzyskać imienne zezwolenie, kwalifikacje UDT, książeczkę operatora wydawaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego oraz instruktaż stanowiskowy. Każda z nich różni się i ma nieco inny charakter, nie zawsze może więc znaleźć zastosowanie do każdego zadania.

Wewnętrzne uprawnienia na wózki jezdne

Uzyskanie uprawnień wewnętrznych jest obecnie postrzegane jako jedna z najpopularniejszych dróg pozwalających na zdobycie uprawnień do prowadzenia urządzeń tego typu. Spotykamy się z nią zwłaszcza w tych firmach, w których mamy do czynienia z dużą rotacją pracowników, a tym samym organizacja egzaminu pod kontrolą UDT nie jest opłacalna. Zasada zdobywania uprawnień tego typu nie jest skomplikowana, nie zawsze mają jednak one swoją moc prawną. Już na wstępie warto podkreślić, że zdobycie uprawnień jest uzależnione od ukończenia kursu, co może nastąpić tak u pracodawcy, jak i na wolnym rynku. Sam kurs musi być jednak prowadzony zgodnie z programem stworzonym i udostępnionym przez UDT, w innym wypadku bowiem nie jest on ważny. Upewnienie się, że mamy do czynienia z taką sytuacją nie jest jednak trudne, istnieje bowiem wykaz firm posiadających program nauczania i szkolenia, który został udostępniony przez UDT. Do 2010 roku UDT nie był zresztą wcale jedynym podmiotem, który zajmował się opracowywaniem takich kursów, obowiązek taki miał bowiem również Ośrodek Doskonalenia Kadr w Mysłowicach. Obecnie programy te przejął UDT, nadal są one jednak aktualne. Czas trwania kursu nie zawsze jest taki sam i jest uzależniony od tego, z jakim wózkiem mamy do czynienia. W przypadku wózków jezdniowych unoszących jest to 13 godzin lekcyjnych, przy wózkach jezdniowych naładowanych i ciągnikowych – 26 godzin, przy wózkach podnośnikowych (prowadzonych i zdalnie sterowanych) 42 godziny, a przy wózkach podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych – 59 godzin. Aż 81 godzin lekcyjnych należy spędzić zgłębiając tajniki wózków podnośnikowych specjalizowanych, 8 godzin lekcyjnych trwa zaś szkolenie z zakresu bezpiecznej wymiany butli gazowej, które jest niezbędne w odniesieniu do wszystkich wózków napędzanych z wykorzystaniem tego paliwa.

Przepisy stanowią przy tym, że kursant ma obowiązek odbycia dokładnie takiej liczby godzin, jako została ustalona przez UDT, w innym wypadku bowiem kurs jest nieważny. Sama liczba godzin jest podawana na suplemencie zaświadczenia. Jego wzór jest opracowany przez polskie Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Samo posiadanie zaświadczenia nie jest jednak wystarczające do tego, aby operator mógł poruszać się z wykorzystaniem wózka jezdniowego. W tym celu niezbędne jest otrzymanie przez niego od pracodawcy pisemnej imiennej zgody na prowadzenie wózka w konkretnym zakładzie. Zgoda ta ma charakter jednorazowy, a to oznacza, że już po zwolnieniu pracownika traci swoją ważność. Oczywiście, jeśli pracownik legitymuje się zaświadczeniem, może przedstawić je u kolejnego zatrudniającego. Zaświadczenie stanowi podstawę do wydania pisemnej imiennej zgody po raz kolejny, bez konieczności powtórnego kursu.

Więcej na temat kursów na wózki widłowe na stronie http://szkoleniacentrum.com.pl

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Porządne części zamienne do silników

  W przypadku silników marek Perkins oraz CAT nie warto stosować niskiej jakości...

 • Na tym lepiej nie oszczędzaj. Cztery rzeczy, którym warto poświęcić odrobinę więcej uwagi

  Na pewnych rzeczach po prostu nie warto oszczędzać. Niekiedy inwestycje wiążą...

 • Czy mogę kupić biały certyfikat? Jak to zrobić?

  W obecnym czasie uzyskanie jak największej efektywności energetycznej jest głównym...

 • W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo żywności na etapie produkcji

  W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej zwracają uwagę nie tylko na to co...

 • Co to jest rumień zakaźny

  Rumień zakaźny to powszechnie znana infekcja, która występuje najczęściej u...

 • Jakie wyposażenie powinna posiadać profesjonalna pieczarkarnia?

  Profesjonalna pieczarkarnia to cały czas jeden z popularnych pomysłów na biznes...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.