Od 1 marca obowiązuje wyższa kwota wolna od potrąceń z zasiłków

Kwiecień 9 2020 04:11PM

W przypadku potrąceń i egzekucji ze świadczeń przysługujących z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa, czyli zasiłku chorobowego, macierzyńskiego, opiekuńczego czy świadczenia rehabilitacyjnego, zastosowanie mają przepisy art. 139-143 ustawy emerytalnej. Podmiotem uprawnionym do ich dokonywania jest płatnik zasiłku, czyli odpowiednio płatnik składek lub ZUS. Dokonując potrąceń, należy pamiętać o tym, aby zachować dopuszczalną granicę potrąceń oraz kwotę wolną od potrąceń.

Według art. 139-140 ustawy emerytalnej z przysługującego pracownikowi zasiłku, pracodawca ma obowiązek potrącenia sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych. Dokonuje go po odliczeniu zaliczki i innych należność z tytułu podatku dochodowego. Powodem potrąceń mogą  być zaspokojenie należności alimentacyjnych, nie może wówczas przekraczać 60% kwoty zasiłku, oraz inne niż alimentacyjne należności do 25% kwoty zasiłku. Jeśli występuje zbieg egzekucji, należy wykonać je w odpowiedniej, określonej w art. 140 ust 6 pkt 1 ustawy emerytalnej kolejności, przy czym łącznie nie mogą one przekraczać 60% kwoty przysługującego zasiłku.

Kwoty wolne od potrąceń zależą od rodzaju potrącanej należności i podlegają corocznej waloryzacji na zasadach określonych dla emerytur i rent. Oznacza to, że są podwyższane wraz ze wskaźnikiem waloryzacji rent i emerytur ogłaszanym na dany dok kalendarzowy. Od 1 marca 2020 roku kwoty wolne od potraceń wynoszą:

 • 532,16 – dla potrąceń sum egzekucyjnych na mocy tytułów wykonawczych na zaspokojenie należności alimentacyjnych wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi oraz należność alimentacyjnych potrącanych na podstawie przedłożonego tytułu wykonawczego na wniosek wierzyciela,
 • 878,81 zł – w przypadku potrąceń sum egzekwowanych na mocy tytułów wykonawczych na pokrycie należności innych niż świadczenia alimentacyjne wraz z kosztami i opłatami egzekucyjnymi.

W tym miejscu należy podkreślić, że kwota wolna od potrąceń jest ustalana proporcjonalnie do dni miesiąca, za które wypłacane jest świadczenie. Jeżeli zatem świadczenie z ubezpieczenia społecznego przysługuje za cześć miesiąca, kwotę wolną od potrąceń należy proporcjonalnie zmniejszyć.

Szukasz dobrego biura rachunkowego, które poprowadzi sprawy księgowe i kadrowe Twojej firmy? Biuro rachunkowe efekta na Pradze południe zaprasza do współpracy.

efekta na Pradze południe

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Co można przechowywać w chmurze?

  Różnorodność plików i danych, jakie można przechowywać w chmurze jest niesłychanie...

 • Czym są karty charakterystyki?

  W łańcuchu dostaw między producentem lub dostawcą a konsumentem niezwykle ważnym...

 • Jak uratować zalany telefon?

  Wypadki chodzą po ludziach. Po urządzeniach też. Niektórzy mają wyjątkowego...

 • Najlepsze komedie na Netflix

  Czeka Cię leniwy wieczór? Chcesz nadrobić zaległości filmowe? Oglądanie filmów...

 • Dobry zegarek męski do 500 zł na prezent? 11 propozycji!

  Dobry zegarek męski to taki, który spełnia oczekiwania swojego właściciela....

 • Seriale Marvela bez supermocy

  Z pewnością większość z nas miała styczności przynajmniej z jednym z seriali...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.