Czym jest testament i jak powinien wyglądać?

Lipiec 30 2018 09:33AM

Ostatnia wola nie może być sporządzona przez przedstawiciela ustawowego czy też pełnomocnika. Testament powinien być spisany przez osobę pełnoletnią, która nie jest ubezwłasnowolniona, tylko w pełni świadoma i zdolna do czynności prawnych.

Kiedy testament jest nieważny?

 1. Gdy został spisany w momencie, gdy osoba nie była świadoma i nie mogła swobodnie podjąć decyzji.
 2. Nie jest zgodny z ustawą i zasadami życia w społeczeństwie.
 3. Spadkodawca był manipulowany przez innych, grożono mu, itp.

Testament – rodzaje

Testamenty dzielimy na te zwykłe i szczególne.

Do testamentów zwykłych zaliczamy:

– własnoręczne,

– notarialne,

– allograficzny, tj. spisywany w obecności dwóch świadków przed urzędnikiem, takim jak kierownik urzędu stanu cywilnego, prezydent miasta, burmistrz, wójt. Więcej na portalnotariusza.pl

Testamenty szczególne dzielimy na:

– testament ustny,

– testament podróżny,

– testament wojskowy.

Testament – kto może być świadkiem?

Specjalne wymagania dotyczą zarówno testamentów zwykłych, jak i szczególnych. W kodeksie cywilnym znajdziemy definicję negatywną, czyli kto nie może pełnić roli świadka podczas spisywania testamentu.

Obecność członków rodziny lub bliskich znajomych nie oznacza, że testament jest nieważny. Czasami jesteśmy zmuszeni spisać testament ustny przy osobach trzecich, aby potwierdziły one naszą wolę. Jednak sądy oraz pominięte w testamencie osoby mogą nadzorować proces, aby nie doszło do jakiegoś nadużycia. Taka sytuacja, może się zdarzyć gdy spadkodawcy zostało niewiele życia.

Testament – kiedy można go odwołać?

Testament może zostać odwołany w każdym momencie, nawet w ostatnich godzinach życia. Nie jest istotne też, ile testamentów spiszemy za swojego życia, aktualny  jest zawsze ten sporządzony jako ostatni. Aby odwołać testament, możemy:

– zniszczyć wcześniejszy,

– dokonać zmian, z których będzie wynikało, że chcemy go odwołać,

– sporządzić nowy, aktualny.

Jeśli sporządziliśmy testament, nie oznacza to że nie możemy zmienić swojej ostatniej woli. Anulować można nawet testament, sporządzony u notariusza. Jeśli chcemy spisać nowy testament, musimy pamiętać, aby był on ważny. Może być spisany odręcznie (czyli testament holograficzny), należy jednak pamiętać o podpisze i opatrzeniu go datą.

Materiał zewnętrzny, wirtualnynotariusz.pl

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Dlaczego warto inwestować w nieruchomości w Portugalii?

  Co roku odpoczywasz w słonecznej Portugalii? Zamiast rezerwować pokoje w hotelach,...

 • Prawie 90 proc. Polaków zdecydowałoby się na budowę energooszczędnego domu

  Polacy są świadomi korzyści płynących z zastosowania rozwiązań energooszczędnych...

 • Prawie połowa warszawskich biurowców ma co najmniej 10 lat

  Już 48 proc. biurowców w Warszawie ma 10 lat lub więcej. Starsze budynki mają...

 • Warszawski rynek biurowy atrakcyjny dla najemców

  Rośnie popyt na powierzchnię biurową w Warszawie. W ubiegłym roku powstało...

 • Przed rozpoczęciem inwestycji, deweloper powinien wykonać badanie pod kątem skażenia gruntu

  Badanie przeprowadzone w ramach kampanii „Gruntownie badamy, zanim zamieszkamy”...

 • Osiedle Lawendowe – przyjazne miejsce do mieszkania dla rodzin i młodych par

  Rynek nieruchomości pierwotnych w Łodzi rozwija się bardzo dynamicznie. Szeroka...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.