Czym różni się prawnik od adwokata? Kim jest radca prawny?

Grudzień 21 2020 01:18PM

Osoba, która nie miała nigdy wcześniej do czynienia z prawem i nagle potrzebuje pomocy prawnej często ma problem do kogo się udać, by uzyskać najlepszą pomoc. W Internecie, czy przechadzając się ulicami oddalonymi niedaleko od sądów, można znaleźć nazwy takie jak „Kancelaria Adwokacka”, „Kancelaria Prawnicza/Prawna”, czy „Kancelaria Radcy Prawnego”. Dla wielu osób niezwiązanych z branżą prawniczą, prawnik i adwokat to ta sama profesja. Sprawę komplikuje też fakt, iż wśród zawodów prawniczych wyróżnia się także
zawód radcy prawnego. Warto zatem sprawdzić jakie dokładnie są podobieństwa i różnice między prawnikiem, adwokatem, a radcą prawnym i kto najlepiej pomoże w problemie prawnym.

Kim jest prawnik?

By zrozumieć zawiłości profesji prawniczych, trzeba w pierwszej kolejności przyjrzeć się drodze edukacyjnej i zawodowej, którą należy odbyć, by uzyskać kolejne tytuły. Studia prawnicze trwają pięć lat, są to studia jednolite i kończą się uzyskaniem tytułu magistra prawa. Tym samym zostaje się prawnikiem, bowiem prawnik to każdy, kto ukończył wyższe studia prawnicze. Zatem każda osoba, która obroniła pracę magisterską na uniwersytecie może szczycić się mianem prawnika, nie jest do tego nic więcej potrzebne. Podsumowując, prawnik to osoba, która posiada jedynie wiedzę teoretyczną z zakresu prawa i nie posiada tytułu adwokata, czy radcy prawnego, a tym samym nie może reprezentować innych osób przed sądami lub urzędami jako tzw. profesjonalny pełnomocnik. Często osoby, które ukończyły jedynie studia i nie podjęły aplikacji (radcowskiej lub adwokackiej) zakładają mimo to biura prawne, które często nazywają się „Kancelaria Prawna”. Osoby- prawnicy mogą co prawda udzielać porad prawnych, jednak jak wspominano nie mogą reprezentować klientów przed sądem i nie odbyły aplikacji.

Jak zostać adwokatem? Kim jest adwokat?

W starożytnym Rzymie, w czasie republiki, adwokatem nazywano pomocnika strony stawiającego wnioski procesowe. Adcovati cieszyli się dużym uznaniem wśród społeczeństwa, bowiem posiadali znajomość prawa.

Obecnie adwokatem jest osoba, która ukończyła wyższe studia prawnicze, zatem jest też prawnikiem, ale także która dodatkowo ukończyła aplikację adwokacką przy wybranej izbie adwokackiej i uzyskała pozytywny wynik z egzaminu adwokackiego. Co ważne, aplikacja adwokacka trwa trzy lata i jest corocznie opłacana przez wszystkich aplikantów. Podczas aplikacji, aplikanci adwokaccy nabywają wiedzę i umiejętności pod okiem patrona- praktykującego adwokata z doświadczeniem.

Aplikanci przez trzy lata zdają egzaminy, odbywają szkolenie i praktykują w sądzie. Aplikant adwokacki po półrocznym szkoleniu aplikacyjnym może zastępować adwokata w wystąpieniach przed sądem i innymi organami publicznymi i działa wtedy na takich samym prawach jak adwokat. Dlatego nie ma czego obawiać się, gdy adwokat prowadzący naszą sprawę informuje o tym, iż na najbliższej rozprawie zastąpi go aplikant, gdyż aplikanci mają odpowiedni zasób wiedzy prawniczej i doświadczenie, by reprezentować interes klientów, zwłaszcza, gdy to aplikanci drugiego lub trzeciego roku.- przypomina adwokat Agata Koschel- Sturzbecher z Kancelarii Adwokackiej w Poznaniu.

Na koniec aplikacji, wszyscy aplikanci podchodzą do trwającego kilka dni pisemnego egzaminu adwokackiego, którego pozytywny wynik pozwala, po spełnieniu innych przesłanek, na wpis na listę adwokatów. Na listę adwokatów może być wpisana osoba, która oprócz ukończenia aplikacji adwokackiej jest m.in. nieskazitelnego charakteru i swym dotychczasowym zachowaniem daje rękojmię prawidłowego wykonywania zawodu adwokata.

Zatem podsumowując, każdy adwokat to prawnik, ale nie każdy prawnik to adwokat. Adwokat posiada praktyczną wiedzę i umiejętności, których często brak jest osobom bez odbytej aplikacji. Co więcej, każdy adwokat musi obowiązkowo posiadać ubezpieczenie OC w razie, gdyby nieprawidłowo zadbał o interes klienta, więc klient ma prawo dochodzić ewentualnych roszczeń nie tylko od adwokata, ale i od ubezpieczyciela. Osoby bez aplikacji- prawnicy nie mają takiego obowiązku.

Ponadto, trzeba wskazać, że działalność adwokatów, aplikantów adwokackich i samorządu adwokackiego regulowane są przez ustawę z dnia 26 maja 1982 r.- prawo o adwokaturze, a także przez kodeks etyki adwokackiej. To gwarantuje klientom najwyższą jakość przy prowadzeniu ich spraw przez adwokata, zwłaszcza jeśli chodzi o tajemnicę zawodową, która zobowiązuje adwokata (ale i aplikanta adwokackiego) do zachowania wszystkich informacji uzyskanych od klienta przy prowadzeniu sprawy.

Kim jest Radca Prawny?

Radca prawny to zawód, który pojawił się stosunkowo niedawno. Wcześniej- do 2015 r., radcy prawni nie mogli reprezentować klientów przed sądem w sprawach karnych, jednak obecnie oba te zawody posiadają takie same kompetencje zawodowe. Radcy prawni posiadają swój osobny od adwokatów samorząd i organizację. By zostać radcą prawnym, tak samo jak adwokatem, należy ukończyć wyższe studia prawnicze i odbyć trzyletnią aplikację radcowską. Wbrew powszechnie panującemu przekonaniu, radcy prawni także mogą reprezentować klientów w sprawach toczących się przed sądem. Aby rozróżnić na sali sądowej radcę od adwokata, należy spojrzeć na kolor żabotu togi. Adwokaci posiadają zielone żaboty, a radcy- niebieskie.

Jak zwracać się do adwokata, aplikanta i radcy prawnego?

Powszechnie do adwokata zwraca się „pani mecenas”, „panie mecenasie”. Przy czym, nie jest to tytuł zawodowy, a jedynie zwrot grzecznościowy. Coraz częściej zwrot ten stosuje się także wobec aplikantów tych zawodów prawniczych, bowiem także są członkami adwokatury. Podsumowując, każda osoba, która zdecyduje się skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika, który może reprezentować jego interesy przed sądem, czyli adwokata lub radcy prawnego zyskuje same korzyści, gdyż oprócz pomocy prawnej od osoby z odpowiednim przygotowaniem zawodowym i pełnym zakresem kompetencji, otrzymuje też zabezpieczenie ochrony swoich praw, co zapewnione jest ustawowo, bowiem zawody te zobowiązane są do świadczenia pomocy prawnej na podstawie przepisów ustawy.

Wsparcie merytoryczne przy powstawaniu artykułu zapewniła kancelaria adwokacka Koschel- Sturzbecher.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Co to jest rumień zakaźny

  Rumień zakaźny to powszechnie znana infekcja, która występuje najczęściej u...

 • Jakie wyposażenie powinna posiadać profesjonalna pieczarkarnia?

  Profesjonalna pieczarkarnia to cały czas jeden z popularnych pomysłów na biznes...

 • Czy stres musi nas paraliżować?

  Czy na stres z dzisiejszych czasach już wszyscy jesteśmy skazani i musimy się...

 • Black Friday – książki okazje i wyprzedaże w 2020 roku

  Wyjątkowy czas listopadowych wyprzedaży na Black Friday, który w roku 2020 przypada...

 • Sprawdzone sposoby na stres

  Jeżeli wydaje ci się, że można uniknąć stresu, to bardzo grubo się mylisz....

 • Dlaczego niektórzy się uzależniają?

  Jednym z większych problemów społecznych są na pewno uzależnienia. Jest to...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.