Dziedziczenie ustawowe, czyli dziedziczenie na mocy prawa

Luty 19 2018 04:39PM

Umocowanie prawne

W polskim prawie kwestiami spadków zajmuje się czwarta księga kodeksu cywilnego. Możemy w niej przeczytać, jacy są spadkobiercy ustawowi i jaka jest kolejność ich powoływania do spadku w ramach dziedziczenia ustawowego. Ostatnia ważna zmiana w ustawie kodeks cywilny w obszarze dotyczącym spadków została wprowadzona w 2009 roku, kiedy to do katalogu osób uprawnionych do ustawowego dziedziczenia dopisani zostali pasierbowie.

W ustawowej kolejności dziedziczenia najpierw pojawia się współmałżonek osoby zmarłej oraz dzieci zmarłego. Przepisy nakazują, by wszystkie części były tutaj równe, ale równocześnie wprowadzone zostaje ograniczenie mówiące, że współmałżonek osoby zmarłej powinien odziedziczyć przynajmniej ¼ majątku. W praktyce oznacza to tyle, że jeśli w rodzinie było więcej niż trójka dzieci, najpierw ¼ majątku dostaje współmałżonek, a potem reszta majątku jest dzielona na równe części pomiędzy dzieci osoby zmarłej. Co istotne, spadek przysługujący dziecku osoby zmarłej nie jest dzielony pomiędzy pozostałe osoby, jeśli to dziecko nie dożyje momentu otrzymania spadku, ale jest przekazywany spadkobiercom zmarłego na takich samych zasadach jak tu omawiane. W praktyce chodzi o to, że jeśli syn zmarłego nie dożyje momentu otrzymania spadku, jego część otrzymają wnuki zmarłego w częściach odpowiednich.

Dowiedz się więcej na temat spadków oraz testamentów odwiedzając stronę: www.gtk-adwokaci.pl

Ważną kwestią jest tutaj to, że wszystkie dzieci są tutaj traktowane równo. Dawniej występowała jawna dyskryminacja, która w uprzywilejowanej pozycji stawiała dzieci z małżeńskiego łoża, a wszystkie inne w różnym stopniu były poszkodowane, najczęściej po prostu poprzez brak udziału w dziedziczeniu.

Jeśli zmarły nie był żonaty lub nie była to kobieta zamężna, cały spadek przypada rodzicom. Rodzice otrzymują spadek także wtedy, kiedy w małżeństwie nie było dzieci. W takim przypadku żona bądź mąż musi otrzymać co najmniej ¼ masy spadkowej, a reszta osób uprawnionych dzieli się w równych częściach. Może to oznaczać oczywiście podział po 1/3 dla wszystkich zainteresowanych osób. Swoiście uprzywilejowaną pozycję ma tutaj matka zmarłej osoby, jeśli ojcostwo nie zostało ustalone. W takim przypadku matka uprawniona do spadku powinna dostać także część przypadającą ojcu zmarłego, co daje razem połowę wartości całego spadku. Przypomnijmy, że te przepisy odnoszą się do sytuacji, w której osoba zmarła nie pozostawiła dzieci.

Jeśli z kolei osoba zmarła nie miała dzieci, a przynajmniej jedno z rodziców zmarłego nie dożyło momentu otworzenia spadku, do spadku zostaje uprawnione rodzeństwo zmarłego. Rodzeństwo nie dzieli jednak spadku na równych prawach. Do podziału dostaje tylko tę część spadku, która przypadała rodzicom zmarłego. Kiedy dziedziczenie zaczyna się rozszerzać na tak Duzy krąg osób, prawo uruchamia specjalną ochronę współmałżonka zmarłego. W oparciu o odpowiedni przepis małżonek otrzymuje połowę spadku, a dopiero reszta jest dzielona pomiędzy inne osoby. Częstym przypadkiem jest na przykład sytuacja, kiedy po zmarłej kobiecie połowę majątku otrzymuje jej mąż, czwartą cześć otrzymuje jej matka, a czwarta część jest do podziału na równe części pomiędzy dwie siostry zmarłej. Dodatkowo jedna z sióstr już nie żyje, więc przypadającą jej część majątku dzielą między siebie w równych częściach jej dzieci.

Istnieje możliwość, że cały spadek po osobie zmarłej otrzyma jej małżonek lub małżonka. Tak się stanie, gdy jej rodzice nie żyją oraz nie miała dzieci ani rodzeństwa. Możliwe jest jednak, że małżonek zostanie wyłączony z dziedziczenia. Tak się stanie, jeśli za życia był w separacji z osoba zmarłą lub pojawiło się powództwo o rozwód, które miało solidne podstawy. W takim przypadku małżonek nie będzie dziedziczył i będzie traktowany jak osoba zmarła.

Jeśli żadna z powyższych osób uprawnionych do dziedziczenia nie jest obecna w momencie śmierci osoby, spadek przypada dziadkom osoby zmarłej. Dziadkowie dzielą między siebie spadek w równych częściach, a jeśli nie żyją, spadek przypada ich zstępnym. Jeśli któryś z dziadków nie żyje i nie ma spadkobierców, spadek przypada w równych częściach żyjącym dziadkom. Mówi o tym artykuł 934 kodeksu cywilnego.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Milionowe inwestycje Grupy Azoty. Jesienią ruszy nowe centrum badawcze w Tarnowie

  Do końca tego roku nakłady inwestycyjne Grupy Azoty sięgną w sumie 1,6 mld zł...

 • Sync Trading TeleTrade Invest – opinie o bezpiecznym inwestowaniu

  Firma TeleTrade Europe udostępniła inwestorom zainteresowanym osiąganiem pasywnego...

 • Protekcjonizm hamuje rozwój m.in. firm transportowych i producentów żywności

  W ocenie OECD i Europejskiego Banku Centralnego narastający protekcjonizm to obecnie...

 • 10 mld zł na budowę dróg w 7 lat. Polski elektroniczny system poboru opłat jednym z najbardziej efektywnych w Europie

  Ponad 10 mld zł wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego zapewnił przez siedem...

 • UPC inwestuje w internet o gigabitowej prędkości. Wprowadzi go do oferty jesienią

  W ciągu kolejnych 4 lat liczba przesyłanych miesięcznie danych w regionie Europy...

 • Blisko 3,2 mld zł trafi w tym roku na inwestycje w Warszawie

  W tym roku Warszawa chce przeznaczyć na inwestycje ponad 3,2 mld zł. Część...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.