Jak sprawdzić dług po zmarłym krewnym?

Lipiec 17 2018 11:45AM

Śmierć bliskiej osoby jest trudnym doświadczeniem. Poza emocjonalną traumą, pojawiają się również formalności, których należy dopełnić. Jedną z rzeczy, której obawia się wiele osób w związku z odejściem jednego z rodziców czy rodzeństwa jest dziedziczenie długu. Sprawdź, kiedy długi się dziedziczy i jak uzyskać informacje na ten temat.

Kwestie dziedziczenia długów reguluje Kodeks cywilny. Zgodnie z przepisami prawa długi (a więc pasywa) są częścią majątku zmarłego, podobnie jak należące do niego aktywa (np. gotówka czy nieruchomości). Majątek zaś może być odziedziczony na dwa sposoby:

– na drodze testamentu – pod warunkiem, że osoba zmarła go pozostawiła – ten dokument pozwala przekazać majątek lub jego część dowolnej osobie (również takiej, która nie była członkiem rodziny),

– na drodze prawnej – wówczas, gdy zmarły nie pozostawił testamentu.

Kto dziedziczy spadek na drodze prawnej?

Gdy majątek po osobie zmarłej jest dziedziczony na drodze prawnej, w pierwszej kolejności prawo mają do niego współmałżonek zmarłego oraz jego dzieci. Dzielony jest proporcjonalnie – z zastrzeżeniem, że małżonek nie może otrzymać mniej niż 25% masy spadkowej (czyli np. jeśli zmarły miał żonę i piątkę dzieci, 1/4 spadku trafia w ręce żony, a pozostałe 3/4 jest dzielone po równo między dzieci).

A co, gdy małżonka i dzieci nie było? Kolejnymi osobami uprawnionymi do odziedziczenia majątku są: wnuki, rodzice zmarłego, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa oraz dziadkowie i pasierbowie.

Warto przy tym pamiętać, że spadku nie trzeba przyjmować. Po śmierci krewnego każdy z jego bliskich może zadecydować o:

– odrzuceniu spadku – nie jest jednak możliwe odrzucenie jedynie długów, które pozostawił po sobie zmarły, a przyjęcie aktywów,

– przyjęciu spadku na wprost – a więc w całości, co oznacza w praktyce pełne dziedziczenie długu oraz aktywów, bez względu na to, czy wysokość zadłużenia przekracza wartość majątku,

– przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza – oznacza to, że spadkobierca przyjmuje na siebie odpowiedzialność za ewentualne długi jedynie do wysokości majątku pozostawionego przez spadkodawcę.

Na podjęcie decyzji o tym, co zrobić ze spadkiem, spadkobierca ma 6 miesięcy od momentu, w którym dowiedział się o jego otwarciu (tj. o śmierci krewnego), ale nie więcej niż 12 miesięcy od chwili faktycznej śmierci spadkodawcy. Jeśli nie zrobi tego, przyjmuje się, że wyraża zgodę na przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza.

Gdzie szukać informacji o długach zmarłego krewnego?

Skoro spadkobierca musi podjąć decyzję o tym, czy przyjmie, czy odrzuci spadek – powinien być świadomy, z czym się tak naprawdę mierzy. Jak sprawdzić, czy na zmarłym krewnym ciążyły zobowiązania finansowe?

– Na początek warto zebrać i przejrzeć dokumenty zmarłego. Być może w nich znajdą się pisma od wierzycieli czy firm windykacyjnych, np. Ultimo, które wskażą, gdzie i jakie zobowiązania na nim ciążyły.

– Wiarygodne informacje na temat historii zadłużenia osoby zmarłej można również uzyskać w rejestrach długów – przede wszystkim w BIK, a więc Biurze Informacji Kredytowej.

Jak uzyskać raport o zadłużeniu zmarłego krewnego? Należy złożyć wniosek, który uwzględnia:

– dane osobowe dłużnika – tj. jego imię, nazwisko, nr PESEL, ostatni adres zameldowania oraz nr i serię dowodu osobistego lub paszportu,

– odpis aktu zgonu,

– odpis postanowieniu sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub notarialnego aktu potwierdzenia dziedziczenia.

Można to zrobić zarówno korespondencyjnie lub osobiście, w Centrum Operacyjnym BIK.

Pamiętaj: jeśli zdecydujesz się na przyjęcie spadku i dziedziczenie długu, w kolejnym kroku skontaktuj się z wierzycielami Twojego krewnego oraz ustal warunki uregulowania zobowiązania. Jeśli dług jest obsługiwany przez firmę windykacyjną, masz szansę rozłożyć jego spłatę na raty dopasowane do Twojej aktualnej sytuacji finansowej.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • W czym może pomóc HeadHunter?

  Szukając idealnego pracownika do naszej firmy, bierzemy pod uwagę liczne aspekty...

 • Biuro musi być dobrze wyposażone

  Artykuły biurowe na pewno nie są tematem, który byłby dla nas chociażby w najmniejszym...

 • Drukarnia internetowa: dlaczego warto z niej skorzystać?

  Internet na dobre wkroczył do naszego życia. Towarzyszy nam dzisiaj na każdym...

 • Czy warto kupić podstawkę pod laptopa?

  Z laptopów na co dzień korzysta coraz więcej osób. Są mobilne, można korzystać...

 • Jak zarobić więcej na lokacie?

  Zaledwie 14% Polaków przeznacza swoje środki na inwestowanie w ryzykowne instrumenty...

 • Soki czy kompoty w pracy?

  Przyjęło się, że do obiadów w bardzo wielu domach podawany jest kompot. Wiadomo,...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.