Różnice pomiędzy danymi osobowymi a danymi nieosobowymi

Lipiec 18 2019 03:54PM

RODO precyzyjnie określa, co można określić mianem danych osobowych. Istnieje również druga kategoria – dane nieosobowe. W jakich sytuacjach mamy z nimi do czynienia i jak można je wykorzystać z biznesie lub przemyśle?

Dane osobowe – definicja i rodzaje

Przepisy RODO w IT i wszelkich innych branżach, dokładnie precyzują, czym dane osobowe są. To – podając za artykułem 4. RODO – wszelkie informacje na temat zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej. Co oznacza to w praktyce? Że przy pomocy takich informacji da się (w sposób pośredni lub bezpośredni) zidentyfikować osobę fizyczną. Dane osobowe, które najczęściej służą do identyfikacji, to imię i nazwisko, numer identyfikacyjny (PESEL), identyfikator internetowy (np. adres IP, identyfikator plików cookies) i inne – jeden lub kilka czynników, które określają m.in. cechy fizyczne, psychiczne, genetyczne lub społeczną tożsamość osoby.

Jak teorię przełożyć na szeroko pojętą branżę internetową? Nie każdy identyfikator internetowy jest daną osobową. Niektóre systemy lub urządzenia generują identyfikatory internetowe, które jako samodzielne dane nie umożliwiają identyfikacji ich właścicieli. Istnieje zbiór identyfikatorów internetowych, które dopiero w połączeniu z innymi danymi pozwalają na zidentyfikowanie osoby, do której one należą.

Dane nieosobowe – definicja i rodzaje

Dane nieosobowe to wszystkie dane, które nie są zdefiniowane jako dane osobowe w rozumieniu RODO. Mogą to być różnego rodzaju informacje, które nie umożliwiają zidentyfikowania konkretnej osoby fizycznej. Przykłady danych nieosobowych? Algorytmy informatyczne, dane wygenerowane przez maszynę (np. zużycie prądu, gazu lub wody), informacje o przeglądanych stronach internetowych i wiele innych. Dane nieosobowe są bardzo wartościowe – na ich podstawie można przewidzieć pewne trendy i tendencje. Przykład? Na podstawie ruchu sieciowego i wpisywanych do wyszukiwarki Google zapytań możliwy był monitoring w czasie rzeczywistym mapy zachorowań na grypę. W oparciu o dane nieosobowe da się również zoptymalizować procesy produkcyjne w przedsiębiorstwie lub biznesowe wewnątrz firmy.

Dane osobowe czy dane nieosobowe?

Zdarzają się problemy ze zidentyfikowaniem, które dane są zaliczane do osobowych, a które do nieosobowych. Podstawowym kryterium oceny jest oczywiście fakt, czy przy ich pomocy da się zidentyfikować osobę fizyczną, jednak nie zawsze te różnice łatwo wychwycić. Poza RODO do interpretacji przepisów stosowany jest drugi dokument – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/1807 w sprawie ram swobodnego przepływu danych nieosobowych w Unii Europejskiej. Weszło ono w życie 28 maja 2019 roku.

W związku z rozwojem technologii i pojawianiem się nowych metod przetwarzania oraz przechowywania danych (np. w chmurze) rośnie wydajność, skala korzyści i rozwoju tego rodzaju usług. Z punktu widzenia użytkownika nowe technologie zwiększają szybkość wdrażania rozwiązań i produktywności oprogramowania. Nadrzędne cele rozporządzenia to ujednolicenie i poprawa mobilności danych nieosobowych we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz ułatwienie właściwym do tego organom kontrolę danych na okoliczność np. inspekcji czy audytu.

Co istotne rozporządzenie obejmuje przetwarzanie danych wykorzystujące systemy informatyczne zarówno znajdujące się w pomieszczeniu z użytkownikami, jak i dostarczane przez firmy zewnętrzne przy pomocy outsourcingu. Powyższe rozporządzenie ma szerokie zastosowanie, ale nie może być realizowane z uszczerbkiem na przepisach wynikających z RODO. W razie wątpliwości RODO zawsze będzie stać wyżej niż rozporządzenie o swobodnym przepływie danych nieosobowych w krajach Unii Europejskiej.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Laptopy używane – 3 powody, dlaczego warto je wybrać

  Początkujący przedsiębiorcy mają zwykle określony budżet na start i starają...

 • Najważniejsze zmiany dla mikroprzedsiębiorstw w 2020 roku

  W Polsce przeważają mikroprzedsiębiorstwa. To właśnie one wytwarzają dużą...

 • Co można przechowywać w chmurze?

  Różnorodność plików i danych, jakie można przechowywać w chmurze jest niesłychanie...

 • Czym są karty charakterystyki?

  W łańcuchu dostaw między producentem lub dostawcą a konsumentem niezwykle ważnym...

 • Jak uratować zalany telefon?

  Wypadki chodzą po ludziach. Po urządzeniach też. Niektórzy mają wyjątkowego...

 • Najlepsze komedie na Netflix

  Czeka Cię leniwy wieczór? Chcesz nadrobić zaległości filmowe? Oglądanie filmów...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.