Czym są karty charakterystyki?

Listopad 18 2019 10:04AM

W łańcuchu dostaw między producentem lub dostawcą a konsumentem niezwykle ważnym dokumentem jest Karta Charakterystyki. Jest to dokument, którego obowiązek sporządzenia został nałożony przez przepisy rozporządzenia REACH, a ściślej z jego artykułu 31.

W jaki celu sporządza się kartę charakterystyki?

Kartę Charakterystyki przygotowuje się w zasadzie tylko w jednym celu. Ma ona być źródłem informacji dla konsumenta. To z Karty Charakterystyki potencjalni konsumenci powinni dowiedzieć się, jakie potencjalne zagrożenia wiążą się z korzystaniem z substancji chemicznych lub mieszanin niebezpiecznych. Karty Charakterystyki są dokumentem obowiązującym we wszystkich państwach, które należą do Unii Europejskiej. Dokument ten obowiązuje również w państwach należących do NAFTA. Karty Charakterystyki przygotowywane w krajach członkowskich Unii Europejskiej muszą być przygotowane zgodnie ze wspomnianym już rozporządzeniem WE nr 1907/2006 REACH.

Karta Charakterystyki musi zostać tak przygotowana, aby była zgodna także z wewnętrznymi przepisami obowiązującymi na terytorium danego państwa. Przygotowanie Kart Charakterystyki Przygotowanie Karty Charakterystyki to obowiązek producenta, importera lub dystrybutora danej substancji chemicznej. Wszystkie podmioty, które dany produkt wprowadzają do obrotu muszą przygotować dla niego Kartę Charakterystyki.

Kartę Charakterystyki należy przygotować dla substancji trwałych wykazujących zdolność bioakumulacji i toksycznych;substancji bardzo trwałych wykazujących bardzo dużą zdolność do bioakumulacji;substancji lub mieszanin spełniających kryteria do zakwalifikowania do substancji stwarzających zagrożenie. Kartę Charakterystyki należy sporządzić również dla substancji umieszczonych na liście kandydackiej substancji podlegających procedurze uzyskiwania zezwoleń z innych niż wymienione wyżej powody. Do większości gotowych wyrobów nie ma potrzeby przygotowywania Karty Charakterystyki.

Dowiedz się więcej o kartach charakterystyki na http://doradztwochemiczne.pl/ >>

Do przygotowania Karty Charakterystyki niezbędna jest wiedza o potrzebach użytkowników danego produktu oraz znajomość przepisów prawa w tym zakresie. Na rynku działają obecnie firmy, które specjalizują się w przygotowywaniu Kart Charakterystyki. Ich oferta jest z reguły bardzo rozbudowana i obejmuje nie tylko przygotowanie Kart Charakterystyki nie tylko na podstawie dołączonej receptury. W ofercie takich firm znajduje się także tłumaczenie Kart Charakterystyki na wiele różnych języków. Z reguły firmy, które zajmują się przygotowaniem Kart Charakterystyki oferują tłumaczenia we wszystkich językach urzędowych, które obowiązują w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

Z uwagi na to, że produkty są eksportowane także do innych państwa, Karty mogą zostać przetłumaczone również na inne języki europejskie. Karta Charakterystyki to dokument, który obowiązuje w państwach członkowskich Unii Europejskie oraz NAFTA. Obowiązek jej przygotowania spoczywa na producentach, importerach i eksporterach chemikaliów. Dostęp do Karty musi być zapewniony w trakcie transportu niebezpiecznych substancji, ich magazynowania i użytkowania.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Laptopy używane – 3 powody, dlaczego warto je wybrać

  Początkujący przedsiębiorcy mają zwykle określony budżet na start i starają...

 • Najważniejsze zmiany dla mikroprzedsiębiorstw w 2020 roku

  W Polsce przeważają mikroprzedsiębiorstwa. To właśnie one wytwarzają dużą...

 • Co można przechowywać w chmurze?

  Różnorodność plików i danych, jakie można przechowywać w chmurze jest niesłychanie...

 • Czym są karty charakterystyki?

  W łańcuchu dostaw między producentem lub dostawcą a konsumentem niezwykle ważnym...

 • Jak uratować zalany telefon?

  Wypadki chodzą po ludziach. Po urządzeniach też. Niektórzy mają wyjątkowego...

 • Najlepsze komedie na Netflix

  Czeka Cię leniwy wieczór? Chcesz nadrobić zaległości filmowe? Oglądanie filmów...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.