Jaką rolę pełni generalny wykonawca budowlany?

Wrzesień 27 2018 02:54PM

Inwestor może prowadzić budowę z udziałem generalnego wykonawcy budowlanego, z którym podpisuje umowę o roboty budowlane. To najbardziej komfortowa sytuacja dla inwestora, którzy powierza swoją inwestycję generalnemu wykonawcy.

Umowa formalna

Na mocy podpisywanej pomiędzy inwestorem a generalnym wykonawcą budowlanym umowy o roboty budowlane, z jednej strony inwestor zleca, zaś wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane, polegające na wybudowaniu w określonym stanie budynku, w oznaczonej lokalizacji. Umowa precyzuje szczegółowy zakres kolejnych etapów robót i termin ich realizacji – w swojej treści lub w załącznikach, które stanowią integralną jej część.

W umowie o roboty budowlane powinno się znaleźć wyszczególnienie terminów wykonywania odpowiednich etapów i wynagrodzeń przewidzianych dla podwykonawców oraz zapis o karach za niedotrzymanie terminów, także po stronie inwestora.

Kim jest generalny wykonawca budowlany?

Stroną umowy dotyczącej budowy danego budynku jest generalny wykonawca, któremu inwestor powierza swoją inwestycję. Generalnym wykonawcą budowlanym może być firma lub przedsiębiorstwo, które gwarantuje wiedzę, doświadczenie, prawidłowe i terminowe wykonanie określonych robót.

Za swoją pracę wykonawca pobiera wynagrodzenie określone w umowie o roboty budowlane, które zwykle wynosi kilka procent ogólnej wartości robót. Niemniej dzięki niemu z perspektywy inwestora budowa będzie przebiegała bez zakłóceń. Aby tak właśnie się stało, wśród pracowników lub właścicieli firmy występującej w charakterze generalnego wykonawcy budowlanego powinna znaleźć się osoba, posiadająca uprawnienia kierownika budowy.

Obowiązki generalnego wykonawcy budowlanego

Najczęściej do obowiązków generalnego wykonawcy budowy zalicza się:

 • załatwienie wszystkich formalności związanych z rozpoczęciem budowy,
 • sporządzenie propozycji materiałowych,
 • sporządzenie i przedstawienie kosztorysu, harmonogramu prac i dostaw materiałów,
 • zakup materiałów budowlanych,
 • organizacja sprzętu,
 • zlecenie prac odpowiednim ekipom budowlanym (własnym lub podwykonawców),
 • negocjowanie stawek wykonawców,
 • zapewnienie spójnego i bezpiecznego projektu oraz jego wykonanie,
 • zabezpieczenie terenu budowy.

Do obowiązków generalnego wykonawcy po zakończeniu zleconych prac należy także oddanie obiektu do użytku, tj. zdanie nieruchomości inwestorowi.

Dodatkowo inwestor może zobowiązać wykonawcę, na podstawie umowy o roboty budowlane, do uporządkowania terenu budowy, przeszkolenia inwestora w zakresie obsługi instalowanych urządzeń oraz do niewywierania szkodliwego wpływu na nieruchomości sąsiednie.

Generalny wykonawca budowy może być „pilnowany” w swojej pracy przez inspektora nadzoru, który sprawuje opiekę nad robotnikami i sprawdza tryb wykonywanych prac.

Artykuł powstał przy współpracy z firmą Stacon, która jest generalnym wykonawcom wielu inwestycji z zakresu budownictwa komercyjnego, publicznego i przemysłowego. Więcej informacji o firmie uzyskacie Państwo na stronie firmowej generalnego wykonawcy budowlanego Stacon TiS Duszak Sp.J. .

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Kurs bitcoina na huśtawce

  Od początku tego roku cena bitcoina wzrosła już prawie trzykrotnie. Po załamaniu...

 • Polskie firmy bardzo powoli przekonują się do inwestycji na Czarnym Lądzie

  Gros polskich eksporterów koncentruje się na rynkach rozwiniętych, zwłaszcza...

 • Ponad połowa firm w Polsce musi ograniczać inwestycje przez braki kadrowe

  Problemy z pozyskiwaniem pracowników, a z drugiej strony rosnący popyt na wykwalifikowane...

 • Polski Holding Hotelowy jeszcze w tym roku będzie liczył ok. 50 obiektów

  Polski Holding Hotelowy przejmie pierwszych 20 hoteli i obiektów hotelowych, zarządzanych...

 • Będzie 50-procentowa ulga na wzmocnienia połączeń w budynkach z wielkiej płyty

  Według szacunków Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w Polsce jest około 60 tys....

 • Czy warto inwestować w banery reklamowe?

  Skuteczna reklama przedstawia w przyciągający uwagę sposób ofertę naszej firmy....

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.