Nagroda jubileuszowa- na jakich zasadach

Styczeń 26 2021 10:07AM

Pracownik niepedagogiczny nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy w czerwcu 2018 r., we wrześniu 2019 r. dostarczył dokumenty, które nadały mu uprawnienia do nagrody jubileuszowej za 25 lat pracy. Czy w związku z tym należy wypłacić nagrodę za 25 lat pracy w pełnej wysokości, czy też różnicę pomiędzy nagrodami, a może dopiero w przyszłości nagrodę za 30 lat pracy?

Odpowiedź:

Pracownikowi należy wypłacić nagrodę za 25 lat pracy w pełnej wysokości.

Uzasadnienie:

Ustawa o pracownikach samorządowych, która ma zastosowanie do pracowników niepedagogicznych szkół samorządowych, przewiduje, że za wieloletnią pracę pracownicy samorządowi wynagradzani są specjalną gratyfikacją pieniężną w postaci nagrody jubileuszowej (art. 36 ust. 2).Po raz pierwszy pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej po 20 latach pracy (art. 38 ust. 2). Kolejne nagrody przysługują mu co 5 lat, przy czym ostania nagroda przewidziana jest po 45 latach pracy. Określenie lata pracy jest umowne, albowiem do stażu wymaganego dla uzyskania prawa do nagrody jubileuszowej zalicza się nie tylko okresy zatrudnienia. Bowiem do okresów pracy uprawniających do nagrody jubileuszowej wlicza się wszystkie poprzednio zakończone okresy zatrudnienia oraz inne okresy, jeżeli z mocy odrębnych przepisów podlegają one wliczeniu do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze (art. 38 ust. 5).

Szczegółową regulację dotyczącą nagrody jubileuszowej zawarto w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Zgodnie z nim pracownik samorządowy nabywa prawo do nagrody jubileuszowej w dniu upływu okresu uprawniającego do tej nagrody albo w dniu wejścia w życie przepisów wprowadzających nagrody jubileuszowe (§ 8 ust. 1). Bywa jednak, że pracownik nabędzie prawo do nagrody jubileuszowej z innym momentem.

Aby pracownik nabył prawo do nagrody konieczne jest oczywiście wykazanie przez niego odpowiednio długiego stażu pracy. O ile więc w przypadku przekazania pracodawcy pełnej dokumentacji dotyczącej stażu pracy sprawa jest prosta i pracownik powinien nabywać prawo do kolejnych nagród w równych pięcioletnich odstępach czasu, tak sytuacja komplikuje się w sytuacji, gdy –  tak jak w sytuacji opisanej w pytaniu – w trakcie zatrudnienia pracownik udowadnia okresy podlegające zaliczeniu z przeszłości. Zgodnie z § 8 ust. 9 w związku z ust. 11 jeżeli w dniu, w którym pracownik samorządowy udokumentował swoje prawo do nagrody jubileuszowej (wykazał okresy dotychczas niezaliczone) upływa okres uprawniający pracownika samorządowego do dwóch lub więcej nagród jubileuszowych, wypłaca mu się tylko jedną nagrodę – najwyższą.

Podsumowując powyższe trzeba stwierdzić, że jeśli pracownik ma udokumentowany pełny staż to prawo do nagrody nabywa w chwili upływu wymaganego stażu. Jeśli jednak udokumentuje nowy, nieznany do tej pory staż, to może nabyć prawo do nagrody w dniu udokumentowania dotychczas nieznanego stażu.

Należy ponadto uwzględnić treść § 8 ust. 10 w związku z § 8 ust. 11, a więc, że jeśli w ciągu 12 miesięcy od tego dnia udokumentowania stażu upłynie okres uprawniający do nabycia nagrody jubileuszowej wyższego stopnia, nagrodę niższą wypłaca się w pełnej wysokości, a w dniu nabycia prawa do nagrody wyższej – różnicę między kwotą nagrody wyższej a kwotą nagrody niższej. Przepisy te jednak nie dotyczą rozpatrywanej sytuacji i wypłacona nagroda w lipcu nie ma wpływu na nagrodę, która została nabyta aktualnie.

W opisanej sytuacji pracownik w oparciu o znany pracodawcy staż nabył prawo do nagrody jubileuszowej za 20 lat pracy w czerwcu 2018 roku, następnie w wyniku przedłożenia dokumentów dotyczących dalszego stażu we wrześniu 2019 roku nabył ponownie prawo do nagrody jubileuszowej wyższego stopnia. W tej sytuacji nagroda za 25 lat pracy należy się w pełnej wysokości.

Podstawa prawna:

 • – ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1282) – art. 36 ust. 2, art. 38 ust. 2, ust. 5;
 • – rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 936) – § 8 ust. 1, ust. 5,  ust. 9 – 11;

dr Patryk Kuzior

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Produkcja żywności a higiena

  Zakłady produkujące żywność to miejsca, które muszą zadośćuczynić wielu...

 • Fachowa pomoc na dzisiaj, czyli jak umówić fachowca przez Internet?

  Usterka.pl to serwis świadczący usługi specjalistyczne dla klientów z całej...

 • Porządne części zamienne do silników

  W przypadku silników marek Perkins oraz CAT nie warto stosować niskiej jakości...

 • Na tym lepiej nie oszczędzaj. Cztery rzeczy, którym warto poświęcić odrobinę więcej uwagi

  Na pewnych rzeczach po prostu nie warto oszczędzać. Niekiedy inwestycje wiążą...

 • Czy mogę kupić biały certyfikat? Jak to zrobić?

  W obecnym czasie uzyskanie jak największej efektywności energetycznej jest głównym...

 • W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo żywności na etapie produkcji

  W dzisiejszych czasach ludzie coraz bardziej zwracają uwagę nie tylko na to co...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.