Urlop tacierzyński – wszystko, co powinien wiedzieć o nim każdy tata!

Kwiecień 30 2019 03:34PM

W pierwszej połowie 2018 roku, w okresie od stycznia do maja, z urlopów rodzicielskich w Polsce skorzystało 252,1 tys. osób, czyli o 17,7 tys. osób więcej niż w tym samym okresie 2017 roku. Jaki udział w tej liczbie mieli ojcowie, którym przysługuje tzw. urlop tacierzyński?

Czym jest urlop tacierzyński?

Minęły już czasy, kiedy to przede wszystkim kobiety zajmowały się wychowywaniem dzieci i sprawowaniem opieki nad nimi. Obecnie coraz chętniej w proces ten angażują się także ojcowie. Warunki systemowe pozwalają im na wzięcie wolnego w pracy z tytułu narodzin i posiadania dziecka. Panowie mogą skorzystać zatem z:

 • urlopu ojcowskiego do 2 tygodni;
 • części urlopu macierzyńskiego (tzw. urlopu tacierzyńskiego), do 6 tygodni;
 • urlopu rodzicielskiego do 32 tygodni;
 • urlopu wychowawczego do 36 miesięcy.

Tym samym za urlop tacierzyński uznaje się część urlopu macierzyńskiego, z którego rezygnuje matka dziecka. Pojęcie to nie funkcjonuje jednak w Kodeksie pracy i próżno go szukać w przepisach.

Wymiar urlopu tacierzyńskiego

Wart. 180 § 1 Kodeksu pracy wskazano wymiar urlopu macierzyńskiego – w przypadku urodzenia jednego dziecka wynosi on 20 tygodni. Ilość ta rośnie, jeśli przy jednym porodzie rodzi się dwoje lub więcej dzieci:

-2 dzieci – 31 tygodni,

-3 dzieci – 33 tygodnie,

-4 dzieci – 35 tygodni,

-5 i więcej dzieci – 37 tygodni.

Warto pamiętać, że pierwsze 14 tygodni urlopu macierzyńskiego przysługują wyłącznie matce i dopiero po tym okresie ojciec dziecka, po złożeniu stosownego wniosku, może ubiegać się o urlop tacierzyński. We wniosku tym pracownik będący ojcem powinien zamieścić informację, że to on sprawuje opiekę nad dzieckiem. Ponadto wskazuje datę urodzenia dziecka i oświadczenie, jaką część urlopu macierzyńskiego wykorzystała matka dziecka.

Urlop tacierzyński a urlop ojcowski – co je różni?

Bardzo często zamiennie z urlopem tacierzyńskim używane jest pojęcie urlopu ojcowskiego, ale są to dwa odrębne terminy. O tym drugim mówi się wówczas, gdy określane jest wyłączne i samodzielne prawo ojca, niezależne od uprawnień matki, do skorzystania z dwutygodniowego urlopu związanego z narodzinami dziecka. Pracownik będący ojcem i wychowujący dziecko będzie miał prawo do skorzystania z urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni w okresie:

-do ukończenia przez dziecko 24 miesiąca życia

lub

-do upływu 24 miesięcy liczonych od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia .

Urlop ojcowski jest niezależny od urlopów przysługujących matce czy rodzicom na takich samych prawach. Może być on wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, a żadna nie może być krótsza niż tydzień.

W okresie styczeń-maj 2017 roku, jak wskazują statystyki opublikowane przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, z urlopów rodzicielskich skorzystało 234,4 tys. osób. W tym samym okresie 2018 roku było to już 252,1 tys. osób. Zauważalny jest wzrost w zakresie korzystania z urlopów macierzyńskich i ojcowskich. Na urlopie ojcowskim od stycznia 2018 roku przebywało 61,4 tys. osób, czyli o 8,5 tys. więcej niż w analogicznym okresie 2017 roku.

Skomentuj Post

Dodaj własny komentarz

 • Najnowsze

  Zobacz najnowsze i najważniejsze artykuły:

 • Milionowe inwestycje Grupy Azoty. Jesienią ruszy nowe centrum badawcze w Tarnowie

  Do końca tego roku nakłady inwestycyjne Grupy Azoty sięgną w sumie 1,6 mld zł...

 • Sync Trading TeleTrade Invest – opinie o bezpiecznym inwestowaniu

  Firma TeleTrade Europe udostępniła inwestorom zainteresowanym osiąganiem pasywnego...

 • Protekcjonizm hamuje rozwój m.in. firm transportowych i producentów żywności

  W ocenie OECD i Europejskiego Banku Centralnego narastający protekcjonizm to obecnie...

 • 10 mld zł na budowę dróg w 7 lat. Polski elektroniczny system poboru opłat jednym z najbardziej efektywnych w Europie

  Ponad 10 mld zł wpływów do Krajowego Funduszu Drogowego zapewnił przez siedem...

 • UPC inwestuje w internet o gigabitowej prędkości. Wprowadzi go do oferty jesienią

  W ciągu kolejnych 4 lat liczba przesyłanych miesięcznie danych w regionie Europy...

 • Blisko 3,2 mld zł trafi w tym roku na inwestycje w Warszawie

  W tym roku Warszawa chce przeznaczyć na inwestycje ponad 3,2 mld zł. Część...

 • Polecane przez The Business Times:
 • Polecane przez The Business Times:

Pomysł Na Biznes

Jeśli chcesz, żeby biznes nie krył przed Tobą tajemnic warto na tym forum wymieniać się poglądami.

Biznes Plan

Biznesplany różnych firm, przykładowy biznes plan, gotowy biznes plan.

Inwestowanie

Giełda Papierów Wartościowych, Forex, Fundusze Inwestycyjne, Złoto i Surowce.
Agencja Marketingowa
Namioty magazynowe
© Times Press sp. z o.o. 2014 | Version 3.0.01.2014
Registered in Poland Registered office: Piastowska 46 lok.1, Jelcz-Laskowice, 55-220
www.BusinessTimes.pl nie ponosi odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zamieszczonych w serwisie,
ani za szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych podjętych na podstawie treści, które zawiera www.BusinessTimes.pl.